Üheskoos loodud ja jagatud edulood

Oleme juba siis õnnelikud, kui suudame pigistada välja ühest tootest tema maksimaalse väärtuspotentsiaali. Lisaks räägime edulugudest, kus inimeste head tarbimis- ja käitumisharjumused on loonud võimaluse neile, kellel see varem puudus! Jah, tark ja teadlik tarbija saab oma käitumisega olla hüppelauaks teistele!

Motiveerivad edulood, mis on saavutatud läbi IT-seadmete

Eesmäkide loomine ja nende poole pürgimine aitab meil luua täisväärtuslikuma elu, kuid vahest on raske määratleda, millised eesmärgid on sinu aega väärt ja kuidas hoida end stabiilselt motiveerituna.

Soovime koos oma partneritega aidata sul leida oma eesmärgid ja rääkides edulugusi, olla inspiratsiooniks.

Meie partnerid

Liitunud ettevõtted, kes kannavad Rohetäringu väärtusi

Vaata kõiki partnereid

Eelmine projekt

Pärnu Noorte Vabaajakeskuse arvutipark sai täieliku uuenduskuuri

Coop Panga IT-partnerina vahetasime välja MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse amortiseerunud arvutid. Olemasolevad seadmed olid samuti varasemalt panga kasutuses olnud, kuid tänaseks pea 12 aastat vanad ning oma […]

  • Pärnu Noorte Vabaajakeskus sai 4 lauaarvutit ja 1 sülearvuti
  • GreenDice jääb vastutama arvutite toimimise eest, kogu kasutusperioodi jooksul.
  • Kui arvutid enam väärtust ei loo, võtab GreenDice need tagasi ja panustab materjalide taaskasutusse.
Loe rohkem

Ettevõtted, kes projekti panustasid

Kuidas see töötab?

Kaardistame kohad, kus on väiksemad võimalused

Leiame võrgustiku ja liikmete abil üles koolid, lapsed, perekonnad, kellel puuduvad võimalused, tänapäeva mõistes võimekate, seadmete ostmiseks

Arvutipargi vahetamine ja väärtuse ümbersuunamine

Kui liikmete ostetud tehnika on oma algupärase väärtuse kaotanud, siis suuname kasutatud, kuid hästi hoitud tehnika kaardistatud kohtadesse.

Aitame ja suuname, et arvuti oleks võti paremasse tulevikku

Uus arvuti omanik saab koheselt ligipääsu GreenDice’i õppekeskkonda ja foorumisse, et üheskoos arvuti kaudu liikuda parema tuleviku suunas

GreenDice'i blogi

Jätka lugemist