Erinevad inimesed, ühine eesmärk

Töötame igapäevaselt selle nimel, et maailmas oleks teistsugune tehnikaringlus. Muudame meie partnerid teadlikumateks tehnikatarbijateks ja seeläbi loome võimalusi meie rahvusvahelisele GreenDice'i kogukonnale. Lahendame kahe erineva kliendigrupi mure, toetame ühiskonna sidusust ja vähendame tehnikaprügi teket maailmas.

Lahendus, mis muudab maailma

Oleme GreenDice meeskonnaga välja töötanud täiusliku arvutitehnika ringluse mudeli, mille põhieesmärk maksimaliseerida toodete elutsüklit ja seeläbi tuua võimalused arvuti kui töö- ja õppevahendina piirkondadesse ja sihtgruppideni, kuhu need tavapärase äritegevusega ei jõua. Usume, et igal inimesel maailmas peab olema võimalus siseneda arvutimaailma ja GreenDice loodud tehnikatoote täiuslik ring (tä-ring) seda ka võimaldab.

 

Loe, kuidas sai GreenDice alguse

Meie tugisambad

Missioon

Kujundada tehnikatoote täiuslik ring - täring, mille abil luua võimalusi kõigile ja sirutada abikäsi ka sinna, kuhu see tavapärase majandusmudeliga ei ulatu.

Visioon

Vastutustundlik, teadlik ja keskkonnasõbralik IT-tehnika tarbimiskultuur, mis panustab väärtusringlusega ühiskonna arengusse.

Väärtused

  • Vastutustundlikkus
  • Avatus
  • Kaasaegsus
  • Koostöö
  • Hoolivus
  • Lihtsus

Viimased projektid

Loome ka Marokos paremaid võimalusi

Seadmed, mis Eestis kasutus ei leia, jõuavad maailma. Viies GreenDice’i tehnikaringluses olevad arvutid Marokosse ja võimaldades kohalikel õppida seadmeid paremini kasutama – loome paremad võimalused seal, kus need tavalise majandusmudeliga ei ulatu.

 

Loe projektist lähemalt