Erinevad inimesed, ühine eesmärk

Töötame igapäevaselt selle nimel, et maailmas oleks teistsugune tehnikaringlus. Muudame meie partnerid teadlikumateks tehnikatarbijateks. Anname neile võimaluse mõõta ja jagada IKT seadmete keskkonnamõju, kasutades selleks GreenDice'i rahvusvahelist kogukonda. Lahendame kahe erineva kliendigrupi mure, toetame ühiskonna sidusust, vähendame tehnikaprügi teket ja muudame arvutimaailma ligipääsu soodsamaks kui 1 Big Mac-i eine (kogukonna liitumine alates 5,9 eurot kuus).

Lahendus, mis muudab maailma

Oleme GreenDice’i meeskonnaga välja töötanud täiusliku IT-tehnika ringluse mudeli, mille põhieesmärk on maksimaliseerida toodete korduskasutust.

See annab võimaluse viia arvutimaailm töö- ja õppevahendina piirkondadesse, kuhu need tavapärase äritegevusega ei jõua.

Usume, et igal inimesel maailmas peab olema võrdne võimalus siseneda arvutimaailma, kuna see on tänasel päeval enesearengu baasvahend!

 

Loe, kuidas sai GreenDice alguse

Meie tugisambad

Missioon

Kujundada tehnikatoote täiuslik ring - täring, mis muudab arvutimaailma koos suunava toega kättesaadavaks igale inimesele maailmas.

Visioon

Vastutustundlik, teadlik ja keskkonnasõbralik IT-tehnika tarbimiskultuur, mis panustab väärtusringlusega ühiskonna arengusse.

Väärtused

  • Vastutustundlikkus
  • Avatus
  • Kaasaegsus
  • Koostöö
  • Hoolivus
  • Huvi tundmine

Viimased projektid

Arvuti kui marokolase aken Euroopasse

GreenDice’i idee sai alguse Marokost, kuigi praegu oleme keskkendunud vaid Eesti ja Läti turul kogukonna ehitamisele, siis unistame peagi jälle ka arengumaale jõudmisest. Usume, et arvutimaailma ligipääs on tänapäeva kalaõng, mis võib aidata kala püüda.

Loe projektist lähemalt