GreenDice loob uue lähenemise arvutitehnika kui töövahendi soetamisele

Tavaline mudel on üheselt mõistetav – arvutitehnika hangitakse selleks, et töötaja saaks igapäevaseid tegevusi teha parimal võimalikul viisil.

Kui tooted jäävad ettevõtte jaoks ajale jalgu, siis tavaliselt:

Üritatakse seadet edasi müüa töötajatele või turule

Jäetakse seadmed kasutuna kontorisse või töötaja koju seisma

Visatakse seadmed lihtsalt prügikasti või viiakse jäätmejaama

Rendiseadmed tagastatakse ja kasutaja ei tea, kuhu ja kellele need edasi jõuavad

GreenDice ehk mis on tegelikult arvutitehnika ostu juures oluline

Tänapäeval ei osta meist keegi enam telefoni seepärast, et sellega saab helistada (see on iseenesest mõistetav), vaid otsustame hoopis teiste argumentide baasil.

GreenDice usub, et täpselt samamoodi ei peaks ostma arvutitehnikat, et teostada igapäevatoimingud (ka see on iseenesest mõistetav), vaid teadvustama kaasnevaid lisavõimalusi ja mõistma, kuivõrd palju see erinevate sihtgruppide jaoks muudab.

GreenDice annab arvutitehnika soetamisele täiesti uue mõtte.

GreenDice’i põhimõtted

Hangime kvaliteetseid ja häid tooteid, mis suudavad pakkuda väärtust erinevatele sihtgruppidele rohkem kui 10 aastat.

Kasutatud tehnikatoodete kaudu anname omapoolse panuse tuleviku edendamisse

Me ei pea õigeks väiksema tulubaasiga sihtgruppidelt maksimaalse kasumi taotlemist.

Populariseerime rohe – ja ringmajandust tehnikatoodete näitel

Ringmajandus Ringmajandus on normatiivne majandusmudel, mis seab esikohale ressursside jätkusuutliku kasutuse.

Rohemajandus Rohemajandus on majandus, mille tagajärjel paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus, mis ei põhjusta keskkonnariske ja survet loodusvaradele ja on seega vähese CO2-heitega, ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus.

Mida me teeme?

GreenDice’i eesmärk on, et iga arvutitehnika pakkuja hakkab antud lähenemist rakendama, tehes seeläbi hankeprotsessi osapoolte jaoks usaldusväärsemaks ja soodsamaks.

Kuid mis peamine – ainult sellise suhtumisega suudame viia korraliku arvutitehnika kõigi inimesteni maailmas ja anda ette ka suuna, kuidas seda õppe- ja arenguvahendina rakendada.

1.

Läbi koostööpartnerite (Eestis hetkel: NB.ee ) soovitame seadmeid, mis sobituvad GreenDice’i teekonnale.  Arvutitehnikat, mis on jätkusuutlik ning aluseks ringlusele meie rahvusvahelises kogukonnas.

2.

Tuleme ja muudame Teie ettevõtte arvutitehnika tarbimiskultuuri. Näitame kui palju rõõmu valmistavad hästi hoitud seadmed tulevikus erinevatele kogukonna liikmetele, et motiveerida inimesi veelgi enam asju hoidma.

Õpetame, kuidas olla parem tehnika kasutaja.

3.

Aitame Teie firmal sotsiaalselt panustada nõrgemasse sihtrühma ja näitame kuidas on võimalik mõõta ja vähendada arvutiparkide ökoloogilist jalajälge. Saame olla rohekontori üks pusletükk.

4.

Tõstame tööandja väärtust, kajastades ideid ja põhjuseid, miks antud lähenemine on organisatsiooni jaoks oluline.

Uuri kuidas GreenDice'i tuleviku tehnikaringlus töötab läbi kuuetahulise täringu kontseptsiooni

Vali tahk

GreenDice’i liikmed

Aita meil tuleviku tehnikaringlust luua

Kaardistame võimalused ning pakume lahendused,kuidas GreenDice’i partneriks olemine on äriliselt kasulik

 

Hoia meie tegemistel silm peal:

 

GreenDice.ee

 

Argo Alaniit
+372 5552 3351

Jäta oma andmed ja me võtame ise ühendust