Materjalide taaskasutus

Kõik, mis on võetud loodusest, peab olema töös võimalikult pika tsükli. Kui toode ei suuda enam väärtust pakkuda üheski rohetäringu tahus, panustame materjalide taaskasutusse ja uute toodete loomisse olemasolevast ressursist.

IT-seadmed, mis enam väärtust ei paku, suuname materjalide taaskasutusse

IT - seadmete tootmiseks oleme laenanud oma keskkonnalt hulga ressursse ning mida aeg edasi, seda rohkem ja rohkem seadmeid me vajame.

Jätkusuutlik materjalide taaskasutus võimaldab hoida ringluses juba laenatud vara ja seeläbi keskkonda säästa.

Eelmine projekt

Gunvor Services AS-i hästi hoitud sülearvutid suundusid läbi GreenDice´i tehnikaringluse Eesti Pagulasabi koolitusprojekti

Eesti Pagulasabi eestvedamisel on aprilli lõpust alates korraldatud Ukraina pagulaste grupinõustamisi neljal teemal: kohanemine, töövaldkond, digioskused ning lapse kohanemise toetamine. Lisaks spetsiifilistele teadmistele on aidanud need pagulastel […]

  • Eesti Pagulasabi sai koolituseks 10 sülearvutit
  • GreenDice jääb vastutama arvutite toimimise eest, kogu kasutusperioodi jooksul.
  • Kui arvutid enam väärtust ei loo, võtab GreenDice need tagasi ja panustab materjalide taaskasutusse.
Loe rohkem

Ettevõtted, kes projekti panustasid

Kuidas saad panustada?

Too oma mitte kasutus leidev arvutitehnika, mis võiks kellelegi teisele kasulik olla, meile! Hindame, puhastame, uuendame seadme ära ning suuname edasi väiksemate võimalustega kohtadesse.

Võta ühendust

Meie partner utiliseerimises

MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

elektroonikaromu.ee

Mida teha vana arvutiga?

Oled ostnud või ostmas uut arvutit, aga ei tea, mida teha vanaga?

Loe rohkem

Jätka lugemist