Materjalide taaskasutus

Kõik, mis on võetud loodusest, peab olema töös võimalikult pika tsükli. Kui toode ei suuda enam väärtust pakkuda üheski rohetäringu tahus, panustame materjalide taaskasutusse ja uute toodete loomisse olemasolevast ressursist.

IT-seadmed, mis enam väärtust ei paku, suuname materjalide taaskasutusse

IT - seadmete tootmiseks oleme laenanud oma keskkonnalt hulga ressursse ning mida aeg edasi, seda rohkem ja rohkem seadmeid me vajame.

Jätkusuutlik materjalide taaskasutus võimaldab hoida ringluses juba laenatud vara ja seeläbi keskkonda säästa.

Eelmine projekt

Toetasime koos Helmesega Ukraina pagulasi kvaliteetsete sülearvutitega

Tarkvaraettevõte Helmes soovis anda enda panuse Ukraina lastele ja noortele, et neil oleks võimalus osaleda õppetöös. Ettevõttel oli seisma jäänud kvaliteetsed sülearvutit, mis neil endil enam kasutust […]

  • Helmes toetas Ukrana koolilapsi sülearvutitega.
  • GreenDice jääb vastutama arvutite toimimise eest, kogu kasutusperioodi jooksul.
  • Kui arvutid enam väärtust ei loo, võtab GreenDice need tagasi ja panustab materjalide taaskasutusse.
Loe rohkem

Ettevõtted, kes projekti panustasid

Kuidas saad panustada?

Too oma mitte kasutus leidev arvutitehnika, mis võiks kellelegi teisele kasulik olla, meile! Hindame, puhastame, uuendame seadme ära ning suuname edasi väiksemate võimalustega kohtadesse.

Võta ühendust

Meie partner utiliseerimises

MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

elektroonikaromu.ee

Mida teha vana arvutiga?

Oled ostnud või ostmas uut arvutit, aga ei tea, mida teha vanaga?

Loe rohkem

Jätka lugemist