Materjalide taaskasutus

Kõik, mis on võetud loodusest, peab olema töös võimalikult pika tsükli. Kui toode ei suuda enam väärtust pakkuda üheski meie tahus, suuname selle materjalide taaskasutusse ja anname tõuke uute toodete loomisse olemasolevast ressursist. Kogu seadme teekonda saab meie süsteemist kontrollida.

IT-seadmed, mis enam väärtust ei paku, suuname materjalide taaskasutusse

IT - seadmete tootmiseks oleme laenanud oma keskkonnalt hulga ressursse ning mida aeg edasi, seda rohkem ja rohkem seadmeid me vajame.

Jätkusuutlik materjalide taaskasutus võimaldab hoida ringluses juba laenatud vara ja seeläbi keskkonda säästa.

Eelmine projekt

GreenDice´i tehnikaringlus võimaldab Rakke Haridusseltsil korraldada eakatele arvutikursusi

Rakke Haridusseltsi eestvedamisel alustas jaanuaris arvutikursus eakatele. Kursusel õpitakse arvutikasutamise algoskusi ja õppima asus üheksa osalejat. Kursus sai võimalikuks tänu GreenDice´i tehnikaringile a kogukonna pakkumisele, millele ei […]

  • Rakke Haridusselts on liitunud GreenDice´i kogukonnaga
  • GreenDice jääb vastutama arvutite toimimise eest, kogu kasutusperioodi jooksul.
  • Kui arvuteid enam ei vajata, siis liiguvad nad edasi läbi GreenDice´i kogukonna
Loe rohkem

Ettevõtted, kes projekti panustasid ja kelle keskkonnamõju koostöös vähendatakse

Meie partner utiliseerimises

MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

elektroonikaromu.ee

Jätka lugemist