Omniva ja GreenDice alustasid pakendiringluse pilootprojekti

Korduskasutus on meie jaoks oluline ja seda mitte ainult IT-seadmete korral, vaid soovime vähendada ka pakendite tootmisest tulenevat jalajälge. Selleks alustasime koos Omnivaga pilootprojekti, mille käigus saavad kõik GreenDice´i kogukonnaga liitujad saata tasuta tagasi pakendid, millega neile arvutid saadetakse. Karpide tagastamine on väga lihtne, selleks tuleb kasutada juba pakil olemasolevat silti koos triipkoodiga ja valida Omniva pakiautomaadist sobiv kapp.

Projektiga alustasime maikuust ja siiani on see väga edukas olnud. Oleme tänulikud kõigile, kes on valmis pakendid meile tagastama, nii saame neid korduvalt kasutada.

 

Korduskasutatud pakendid ei ole GreenDice´i kogukonnaliikmetele uus teema

Paljud GreenDice´i teenuse kasutajad on kindlasti märganud, et neile saadetud seadmed on ka varem olnud kasutatud pakendites. Oleme pakendeid korduskasutanud juba ettevõtte algusest saati ja võtnud kasutusse karbid, mis ettevõtetel uute seadmete ostmisest üle on jäänud.

 

Omnival on pakendiringlusega suuremad plaanid

Kuna prügi ja pakendijäätmed on kaasaja üks suurimaid keskkonnaprobleeme, on logistika- ja pakiäris tegutseva Omniva jaoks üheks oluliseks eesmärgiks suunata ning julgustada oma kliente käituma keskkonnasõbralikumalt.

Seepärast tervitati ka GreenDice’i initsiatiivi alustada koos IT-seadmete pakendiringluse pilootprojekti ja selgitada välja klientide valmidus ning vastuvõtlikkus sellisele teenusele. GreenDice’iga seob Omnivat ka varasem koostöö – nimelt mõõdab ettevõte oma IT-seadmete süsiniku jalajälge just GreenDice’i abiga ning Omniva kasutatud, kuid hästi hoitud IT-seadmed leiavad uued kasutajad GreenDice´i kogukonna kaudu.

Huvitav fakt! 2026. aastaks on Omniva eesmärgiks pakkuda klientidele enda sortimendist vaid korduskasutatavaid, ringlusse võetavaid või kompostitavaid pakendeid.