Tahk4_veeb 2-min

Arvuti kui loojate töörist!

Arvutid annavad meile lugematul arvul võimalusi - õppimine, loovtöö, suhtlemine, e-teenused jpm. Kuid paljudele jäävad need uksed suletuks, kuna esiteks puudub ligipääs kvaliteetsele seadmele. Teiseks ei suudeta endale teadvustada, et ühes arvutis võib olla peidus rohkem tarkust kui Eesti Rahvusraamatukogus kokku. GreenDice eesmärk on suunata inimesi sisenema arvutimaailma eesmärgipäraselt!