Scania Eesti www.scania.com

Scania Eesti

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Scania on maailma juhtiv transpordilahenduste pakkuja. Koos oma partnerite ja klientidega liigume jätkusuutliku transpordisüsteemi poole. 2022. aastal tarnisime oma klientidele üle maailma 80 238 veoautot, 4994 bussi ning 13 400 tööstus- ja merejõusüsteemi.

Oma pühendumuse väljendamiseks ja edusammude läbipaistvuseks oleme seadnud teaduspõhised süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgid (SBT), mis kohustavad meid vähendama heitkoguseid sellises ulatuses ja tempos, nagu teadus nõuab globaalse soojenemise piiramiseks. Meie teaduspõhised eesmärgid, esiteks 2025. aastaks, on selged ja oleme pühendunud nende täitmisele. )

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Usume Scanias, et jätkusuutlik äri sõltub ringikujulisema majandusmudeli kasutuselevõtust, kus olemasolevate ressursside kasutamine on maksimeeritud ja jäätmed minimeeritud kogu väärtusahela ulatuses. Seetõttu soovime tagada, et ka tööriistad ja seadmed, mida me igapäevatöös kasutame, saaksid rohkem ja kauem töötada – kõikides toimingutes alates tootmisest kuni Scania toodetud müüdavate toodete kasutamiseni. Tahame planeedile vähem survet avaldada, et meie tegevusest tulenev jalajälg väheneks. Soovime panustada mitte ainult toodete teistkordsesse või pikenemisse, vaid ka teiste inimeste heaolusse oma võimaluste piires. Meie väärtused ühtivad Greendice’i filosoofiaga, toetame seadmete teise elu ideed ja oleme õnnelikud, et saame sellesse liikumisse kaasa aidata.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Ringmajanduslik äri on kooskõlas meie põhiväärtusega, jäätmete kõrvaldamisega, aga ka meie säästliku tootmissüsteemi ja modulariseerimisega. Scania jaoks hõlmab ringliiklus meie äri kõiki aspekte. See paneb meid uuesti läbi mõtlema mitte ainult seda, kuidas me tooteid kavandame ja valmistame, oma mõju ja teadmisi väärtusahelast, vaid ka seda, kuidas arendame ärimudeleid ja pakume oma klientidele väärtust. See hõlmab uute ärimudelite uurimist, koostööd meie tarneahelaga, meie toodete eluea pikendamist, ressursside ja energiakasutuse optimeerimist, toote võimalikult kõrge väärtuse säilitamist, varuosade taastootmist ning komponentide korduskasutamise ja ringlussevõtu edendamist lõpus. eluea toote faas. Elektrifitseeritud transpordisüsteemile üleminekul uurime ka ärivõimalusi, mis on seotud teise kasutusega rakenduste, akude ja toormaterjalide ringlussevõtu ja taaskasutamisega.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Ükski inimene pole saar ja me ei ela eraldi silohoidlates. Scanias tunneme end vastutavana inimeste heaolu eest ja meie jaoks Inimesed Jätkusuutlikkus seisneb inimeste ja ühiskonna asetamises kõiges, mida teeme, keskmesse. Ükskõik, kus maailmas tegutseme, on Scania ja meie töötajad kirglikud ühiskonda panuse andmise vastu. Säästev transpordisüsteem hoiab kaubad ja inimesed tõhusalt liikumas, ohustamata inimeste tervist, ohutust või keskkonda ning see on kõigile kättesaadav.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia