Tehnikatoote täiuslik ring

 
 
 


Anname arvutitehnika ostule suurema tähenduse

Oleme välja kasvanud ettevõttest NB.ee, mis on ca 12 aastat müünud parimat arvutitehnikat turu soodsaima hinnaga. Tänu ühele juhuslikule turismireisile Marokosse märkasime, et inimestel puudub ligipääs seadmetele, mis on meie elu igapäeva osa. Veel enam, puudub arusaam, et näiteks arvuti võiks olla õppe- ja töövahend.

Meie üllatuseks pole ka oma kodukandi äärealadel inimestel ligipääsu kvaliteetsele tehnikale, lisaks puudub heal tasemel suunamine ja õppetöö, mis populariseeriks arvutit kui õppe- ja töövahendit.

GreenDice on loodud selleks, et kujundada jätkusuutlik ärimudel, mille kaudu on võimalik viia kvaliteetsed IT-võimalused ka piirkondadesse, kuhu momendil tavapärane majanduse areng pole jõudnud.

Arendame ärimudelit ja oleme eeskujuks, et täita eesmärk: viia jätkusuutlikult võimalused sihtkohtadesse, kuhu need tavapärase majandusmudeliga nii pea ei jõuaks.

Mõtlesime üheskoos välja unikaalse rohelise täringu, millel on 6 erinevat tahku ja mille idee on loogiliselt lihtne. Rohetäringu tugevus seisneb selles, et vaja on vaid käitumise ja mõttemaailma muutust ning ilma lisa rahalise panuseta on olemas viis, viia võimalused sinna, kus neid praegu pole.

 

 

Ostan endale, mõtlen teistele

GreenDice võtab vastutuse pakkuda tooteid, mida oleme valmis 3 ja 5a pärast tagasi ostma. Teame, et meie pakutav sobitub GreenDice teekonnale ja suudab luua väärtust erinevale sihtgrupile ligi 10 aastat.

Kvaliteetsel hästi hoitud tootel on väärtus ka aastate pärast

GreenDice annab inimestele suurema eesmärgi, miks peab asju hästi hoidma ja kuidas see loob hiljem väärtust teistele. Kvaliteetne heaperemehelikult kasutatud toode on alus rohe- ja ringmajandusele.

Märkame lähedalt, vaatame kaugemale

Toome soodsama tehnika ja võimalused sihtgrupini, kellel seda kõige rohkem vaja. GreenDice ei maksimeeri kasumit punktis 3, vaid tahab viia soodsad võimalused sinna, kuhu need tavapärase maj. mudeliga ei ulatu.

Tunne huvi, ole edukam

Populariseerime arvutit kui õppevahendit, mille abil saab ennast erinevates valdkondades harida. Näitame, et arvuti on võimalus teha tööd ükskõik missugusest maailma nurgast. 

Üheskoos loodud ja jagatud edulood

Tahame, et vana tehnika saaks uuesti väärtuse. Muudame läbi tehnikatoote liikmete mõttelaadi rohelisemaks, võimaldame seadme abil sotsiaalset panust. Inspireerime läbi edulugude õppima ja oleme eeskujuks teistele.

Õige utiliseerimine on ressurss tulevikuks

Teeme kõik, et tänane väärtusetu või katkine seade on alus uute materjalide tekkeks.