Usaldus

Kuidas olla kindel, et hästi hoitud seade on ühiskonnale väärtuslik ka 3-5 aasta pärast? Suuna oma seade meie väärtusteekonnale ja saad seda alati jälgida. Lisaks on GreenDice koostöövormis kokkulepe, et kui seade on soetatud meie ametliku tehnikapartneri kaudu, kehtib sellele tagasimüügi väärtus. Mis on meie jaoks kohustus, aga kliendi jaoks võimalus.

Sinu ettevõtte edasisuunatavad IT-seadmed on panus GreenDice'i kogukonnale ja kannavad edasi firma väärtuseid

Tehnikaringlusesse sisenenud hästi hoitud kvaliteetne tehnika suudab ühiskonnale veel väärtust pakkuda pikalt - meie näitame oma partneritele kui pikalt.

Tehnika seadmete ringluses hoidmine aitab ühelt poolt vähendada tehnikaprügi teket ja teisalt loob võimalusi neile, kel pole võimalust uut ja kvaliteetset seadet osta.

GreenDice’i tehnikapartnerilt hangitud seadmetele kehtib tagasiostugarantii.

Meie ametlikud partnerid pakuvad tooteid, mida meie kogukond soovib aastate pärast edasi kasutada, seepärast on GreenDice valmis need seadmed alati vastavalt koostöövormile välja ostma.

Garanteerime minimaalselt 15% ostuhinnast 3a pärast ja 10% ostuhinnast 5a pärast. Kohustust seadmeid tagasi müüa ei ole.

Oleme avatud erinevatele koostöövormidele, mis toetavad meie eesmärki viia võimalused sihtkohtadesse, kuhu need standardse ringlusega ei jõua.

Kogukonnale suunatud seadmed

aitavad kontrollida GD partnerite tarbimiskultuuri!

Vaatame üle, veendume et tehnika on eeskujulik, vajadusel teeme väiksema tuuningu nii, et kogukonnaliige oleks rõõmus!

Ja väärindame lõpuni!

Toimetame inimesteni, kel on väiksemad võimalused, kes kuuluvad GreenDice'i kohalikku või rahvusvahelisse kogukonda!

Eelmine projekt

Gunvor Services AS-i hästi hoitud sülearvutid suundusid läbi GreenDice´i tehnikaringluse Eesti Pagulasabi koolitusprojekti

Eesti Pagulasabi eestvedamisel on aprilli lõpust alates korraldatud Ukraina pagulaste grupinõustamisi neljal teemal: kohanemine, töövaldkond, digioskused ning lapse kohanemise toetamine. Lisaks spetsiifilistele teadmistele on aidanud need pagulastel […]

  • Eesti Pagulasabi sai koolituseks 10 sülearvutit
  • GreenDice jääb vastutama arvutite toimimise eest, kogu kasutusperioodi jooksul.
  • Kui arvutid enam väärtust ei loo, võtab GreenDice need tagasi ja panustab materjalide taaskasutusse.
Loe rohkem

Ettevõtted, kes projekti panustasid

Meie partnerid

Liitunud ettevõtted, kes kannavad Rohetäringu väärtusi

Vaata kõiki partnereid

Jätka lugemist