Esimene tehnikaringlus maailmas, mis mõõdab ja vähendab ettevõtte IT-seadmete CO2 jalajälge!

Teadlik IT-tehnika tarbimine võimaldab kvaliteetseid seadmeid väärindada 10+ aastat, luues samal ajal arvutimaailma sisemise võimalusi neile, kel seda täna ei ole.

Loe lähemalt

1,5 t vett

227 kg fossiilkütust

23 kg kemikaale

300 000 000 uut arvutit aastas

Just niipalju arvuteid jõuab iga aasta tarbimisse. Ühe arvuti ja monitori tootmiseks kulub keskeltläbi 1,5t vett, 227kg fossiilkütust ja 23kg kemikaale.

Kogu see kulu on keskkonnale väga koormav. Kas see on õigustatud? Kahjuks arenguruumi selles valdkonnas on meil veel palju.

Mis on GreenDice?

GreenDice'i soov on kujundada tehnikatoote täiuslik ring (tä-ring). Muudame partnerite arvutitehnika tarbimiskultuuri teadlikumaks ja eesmärgipärasemaks. Näitame neile, kuidas nendepoolne tegevus panustab arvutitehnika näol meie kogukonda ja GreenDice'i rahvusvaheline kogukond omakorda aitab vähendada partnerfimade ökoloogilist jalajälge. Meie veebipõhine keskkond võimaldab jälgida kõikidel osapooltel tehnika ringlemist kogu ringluse ulatuses ja annab võimaluse mõõta süsiniku jalajälge ja seda vähendada.

Loe GreenDice'ist

Tahk 1 - Kui ostad siis veendu seadme kvaliteedis!

Õige hoolduse korral peaks Sinu uus arvuti väärtust looma vähemalt 3 - 5 aastaks või kuni Sinu arvutialased vajadused suurenevad. GreenDice mudeli puhul ei tarbi Sa lihtsalt uut toodet, vaid lood võimaluse neile, kellel see varem puudus...

Jätka lugemist

Tahk 2 - Usaldus

Kuidas olla kindel, et hästi hoitud seadmel on väärtus ka 3-5a pärast? GreenDice koostöövormis on alati kokkuleppeline seadmete tagasimüügi väärtus, mis on meie jaoks kohustus, aga kliendi jaoks võimalus suunata oma seade meie väärtusteekonnale ja sellest ka ise osa saada!

Jätka lugemist

Tahk 3 - arvuti igale maailma inimesele

Ehk miks loodi GreenDice? Selleks, et läbi paremate tarbimisharjumuste tuua arvutimaailma sisenemine kättesaadavaks ja eesmärgipäraseks igale inimesele maailmas. Koos arusaamaga, et keegi konkreetne isik usub ja panustab Sinu arengusse!

Jätka lugemist

Tahk 4 - Arvuti kui loojate töörist!

Arvutid annavad meile lugematul arvul võimalusi - õppimine, loovtöö, suhtlemine, e-teenused jpm. Kuid paljudele jäävad need uksed suletuks, kuna puudub teadmine, milliseid võimalusi arvutimaailm endas peidab...

Jätka lugemist

Tahk 5 - Inspireerivad edulood

Räägime edulugudest, kus inimeste head tarbimis- ja käitumisharjumused on loonud võimaluse neile, kellel see varem puudus!

Jätka lugemist

Tahk 6 - Materjalide taaskasutus

Kõik, mis on võetud loodusest, peab olema töös võimalikult pika tsükli. Kui toode ei suuda enam väärtust pakkuda üheski rohetäringu tahus, panustame materjalide taaskasutusse ja uute toodete loomisse olemasolevast ressursist.

Jätka lugemist

Meie partnerid

Liitunud ettevõtted, kes kannavad Rohetäringu väärtusi

Vaata kõiki partnereid

Eelmine projekt

Gunvor Services AS-i hästi hoitud sülearvutid suundusid läbi GreenDice´i tehnikaringluse Eesti Pagulasabi koolitusprojekti

Eesti Pagulasabi eestvedamisel on aprilli lõpust alates korraldatud Ukraina pagulaste grupinõustamisi neljal teemal: kohanemine, töövaldkond, digioskused ning lapse kohanemise toetamine. Lisaks spetsiifilistele teadmistele on aidanud need pagulastel […]

  • Eesti Pagulasabi sai koolituseks 10 sülearvutit
  • GreenDice jääb vastutama arvutite toimimise eest, kogu kasutusperioodi jooksul.
  • Kui arvutid enam väärtust ei loo, võtab GreenDice need tagasi ja panustab materjalide taaskasutusse.
Loe rohkem

Ettevõtted, kes projekti panustasid

GreenDice'i blogi