Meie lugu

Juhuslikust turismireisist tehnikaringluseni

 

Täna ei eksisteeri maailmas tehnikaringlust ning GrenDice on esimene ettevõte, kes on võtnud eesmägiks seda muuta. Ka Eestis tegutseb mitmeid ettevõtteid, kes müüvad kasutatud IT-tehnikat ehk tegelevad taaskasutusega. Kuid taaskasutus pole tehnikaringlus, sest puudub arusaam, kui palju tehnikat uuesti väärindatakse ja kuidas lõpetatakse antud seadmete elutsüklid. Meie oleme loonud süsteemi, mille abil on võimalik täpselt jälgida, kust seade on tulnud, kuhu see edasi liigub ning mis hetkel lõpeb selle elukaar. Peale toodete lõpuni väärindamise suuname selle ümbertöötlemisse ning nii kujunebki täiuslik tehnikaringlus.

GreenDice’i idee sai alguse mõne aasta tagusest juhuslikust turismireisist Marokosse, kus kohaliku surfilaagri juhataja oli suhteliselt arvutipädev. Hakkasime vestlema ja pärast paariaastast ettevalmistamist asutasime Marokosse ettevõtte, mille kaudu viisime sinna esimesed 60 sülearvutit. Üsna kohe saime aru, et inimesed ei tea, mis võimalusi arvuti üldse pakub. Tooted soetati endale vaid staatuse pärast, kuid sellega kaasnevad positiivsed võimalused – arvuti kui õppe- ja töövahend – jäid mõistetamatuks.

 

 

Kui liikuda Marokos tänavatel ja küsida kohalikelt nende unistuste kohta, lipsab iga noorema inimese suust soov riigist minema saada, emigreeruda Euroopasse ja seal ideaalis kontoritöö leida. Samas ei teata, mida kontoris üldse tehakse. Kui neile aga öelda, et mõne Euroopa firma heaks töötamiseks ei pea tingimata emigreeruma, küsitakse alati – kuidas?

Kahjuks ei mõista kohalikud, et teadmistest ja arvutist mõne ettevõtte heaks töötamiseks piisab ning kodust lahkuma ei pea (kusjuures internet on riigis väga heal tasemel). Tegelikult inimestele Marokos meeldib – kliima, söök, seltskond ja kultuur on ju mitmekesised –, kuid lahkutakse tööpuuduse ja madala töötasu tõttu.

 

 

Meie mõte oli Marokos arvutitooteid pakkuda mitte staatuse jaoks, vaid inimesi päriselt inspireerida arvuti abil end arendama. Soovisime näidata, et arvuti saab olla töövahend, millega edukalt tulu teenida nii kohalikul kui ka välisturul. Tahtsime nad liita GreenDice’i kogukonda, keda Euroopa edulugude näitel arenema suunata.

Samas on meie üllatuseks ka Eesti äärealade inimestel kehv ligipääs kvaliteetsele arvutitehnikale, lisaks puudub heal tasemel suunamine ja õppetöö, mis populariseeriks arvutit kui õppe- ja töövahendit. Seepärast tahame GreenDice’is muuta arvutitehnika tarbimise loogikat. Praegu püüavad kõik kasumit suurendada, mistõttu korralik ja kvaliteetne toode on kallis ega jõua sihtkohta, kus seda kõige enam vajatakse. Kui midagi kuhugi ülla eesmärgi nimel ka saadetakse, on tihti tegu hoopis IT-prügiga, millest tahetakse lihtsalt lahti saada, ja humanitaarabi on selleks hea võimalus (seetõttu on paljud Aafrika riigid teinud kasutatud tehnika riiki sissetoomise väga keeruliseks). Pealegi ei lähe tasakaalust väljas/vildaka nõudluse ja pakkumise suhte tõttu ükski äriettevõte pakkuma tooteid piirkonda, kus puudub finantsvõimekus.

Seepärast ei pea GreenDice õigeks kõiki kasutatuid seadmeid enam uuesti maha müüa (nii jäävad ka päris mitmed seadmed omaniketa, sest inimesed ei taha osta teadmata päritoluga ja kalli hinnaga seadmeid ) GreenDice’i soovib tooteid väärindada läbi kogukonna, kuhu kuulumine maksab 9eur kuus ja kus kogukonna liikmetelt võetakse ära kõik seadmega seonduvad riskid. Lisaks tegeletakse õppe ja suunamisega.

 

 

Meie usume ja töötame selle heaks, et uue arvutitehnika müüja pakuks oma lõppkliendile lisandväärtusena teadmist, kuhu tema poolt kasutatud tehnika edasi suundub ja kuidas see toetab tehnikaringlust, et toodet maksimaalselt väärindada ja väärtustada. See õnnestub, kui kõik müüjad hakkavad sarnaselt käituma, ning loodame GreenDice’is selle mudeli algatajana olla teistele eeskujuks.

Oleme Eestis ja Lätis kvaliteetse arvutitehnika müügiga tegelenud ligi 12 aastat (kasvasime välja ettevõttest NB.ee). Seetõttu usume, et sobime eestvedaja rolli väga hästi ja suudame tõestada, et meie mudel on jätkusuutlik.

 

 

 

Argo Alaniit
GreenDice´i idee autor ja tegevjuht