Arvuti ja arenemisvõimalused igale inimesele maailmas

Ehk miks loodi GreenDice? Selleks, et läbi paremate tarbimisharjumuste tuua arvutimaailma sisenemine kättesaadavaks ja eesmärgipäraseks igale inimesele maailmas. Koos arusaamaga, et keegi konkreetne isik usub ja panustab Sinu arengusse!

Kõik, mis on juba toodetud väärib maksimaalset kasutust!

Treenime oma partnereid tehnikat hästi hoidma ja kui nende äriprotsesside jaoks jääb jõudlusest väheks, väärindame seadmeid edasi läbi oma kogukonna.
Seeläbi vähendame tehnikaprügi teket ja suurendame juba toodetud seadmete elukaart.

Tule meie kogukonna liikmeks, saad siseneda arvutimaailma vaid 9,9EUR eest!

Hästi hoitud tehnika tuleb meie partneritelt

Pakume GreenDice’i partneritele võimalust vähendada oma arvutiparkide CO2 jalajälge, väärindades oma seadmeid meie kogukonnas. GreenDice toob tehnikamaailma sisenemise võimaluse kättesaadavaks igale inimesele maailmas!

Vaata meie projekte

Eelmine projekt

Gunvor Services AS-i hästi hoitud sülearvutid suundusid läbi GreenDice´i tehnikaringluse Eesti Pagulasabi koolitusprojekti

Eesti Pagulasabi eestvedamisel on aprilli lõpust alates korraldatud Ukraina pagulaste grupinõustamisi neljal teemal: kohanemine, töövaldkond, digioskused ning lapse kohanemise toetamine. Lisaks spetsiifilistele teadmistele on aidanud need pagulastel […]

  • Eesti Pagulasabi sai koolituseks 10 sülearvutit
  • GreenDice jääb vastutama arvutite toimimise eest, kogu kasutusperioodi jooksul.
  • Kui arvutid enam väärtust ei loo, võtab GreenDice need tagasi ja panustab materjalide taaskasutusse.
Loe rohkem

Ettevõtted, kes projekti panustasid

Meie partnerid

Liitunud ettevõtted, kes kannavad Rohetäringu väärtusi

Vaata kõiki partnereid

Loome ka Marokos paremaid võimalusi

Seadmed, mis Eestis kasutus ei leia, jõuavad maailma. Viies GreenDice’i tehnikaringluses olevad arvutid Marokosse ja võimaldades kohalikel õppida seadmeid paremini kasutama – loome paremad võimalused seal, kus need tavalise majandusmudeliga ei ulatu.

Loe projektist lähemalt

Jätka lugemist