TPJ Inseneribüroo www.tpj.ee

TPJ Inseneribüroo

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Ettevõtte põhitegevus on omanikujärelevalve teostamine ning samas ka projektijuhtimise teenuse pakkumine, vähemal määral ka hangete korraldamine. Meie mõju ja väärtus on pigem kaudne – teiste protsesside juhtimise kaudu saame luua lisaväärtust ning suunata ehitustööde läbiviimisel tekkivate jäätmete sorteerimist ja taaskasutust, kuid kindlasti ka uute, keskkonnasäästlike töömeetodite ja metoodika kasutamist.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Kindlasti motiveeris positiivne ja kaasav kontaktisik. 18 tegutsemise aasta jooksul ja paarikümne töötajaga tekib tehnika „jäätmeid“ omajagu. See on olnud pikemat aega pinnuks silmas ja mõttekohaks hinges. Siiani ei ole ise leidnud õiget väljundit, kuid GreenDice idee on nagu „rusikas silmaauku“. Tehnika taaskasutusse suunamine vähendab ökoloogilist jalajälge ning toetab kindlasti ka meie juurutatud keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamist.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Rohe- ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine on meil pigem kaudne – teiste ettevõtete kaudu, nende tegevuse juhtimine ja põhimõtete juurutamine ehitusturul laiemalt. Tulenevalt ettevõttes juurutatud keskkonnajuhtimise süsteemist, oleme olnud aastaid aktiivsed jäätmete sorteerijad nii nagu see kontoris võimalik on. Suuremalt püüame maksimaalselt seista tee-ehituses materjalide taaskasutamisse suunamise eest.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Iga ettevõte on, läbi oma töötajate, osa ühiskonnast. Panustades Eestisse, Eesti ühiskonna arengusse, panustame läbi selle ka otseselt meie enda töötajate arengusse. Ühiskonna areng laiemalt on kindlasti ka ettevõtluse ja majanduse areng, mis annab ettevõtlusesse juba otsest kasu ja tulu – ärilises mõttes ja võtmes.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia