Reitan Convenience Estonia

Reitan Convenience Estonia

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Kuulume Norra pereettevõttesse REITAN ning oleme osa mugavuskaubanduse ärisuunast. Reitan Convenience koosseisu kuuluvad lisaks R-Kioskile ja Caffeine´le ka tuntud kaubamärgid nagu Narvesen, Pressbyrån ja 7-Eleven. Oleme esindatud Põhjamaades ja Baltikumis ning oleme ümber kujundamas oma tegevusharu, et muuta mugavus jätkusuutlikuks ja jätkusuutlikkus mugavaks. Koos muudame igapäevaelu veidi lihtsamaks ja maailma natuke paremaks.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Usume, et peame ühiselt muutma seda, mismoodi teeme oma äri – mõjutame oluliselt väga paljude inimeste elu: mida ja kuidas nad tarbivad. Oluline on, et ka meie enda käitumine ja tööprotsessid oleksid keskkonda hoidvad ja lähtuksid Maa taluvuspiiridest.

Lähtume oma tegevuses 7 riigi ülesest kestlikkuse strateegiast, mille oleme välja töötanud koos Rootsi teadlastega. Usume, et koostöös selliste ettevõtetega nagu GreenDice on meil võimalik luua parem maailm tulevastele põlvedele. Soovime kõik elada paremas maailmas ning selleks peame tegutsema ühiselt.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Kestlikkus on rohujuure tasandini meie äritegevuse osa. Rohe- ja ringmajandusega puutume oma äris kokku igapäevaselt – alates pakenditest kuni tehnikani. Oleme välja arvutanud oma kasvuhoonegaaside jalajälje, loonud põhjaliku teekaardi oma keskkonna mõjude vähendamiseks ning asunud tegevuskavasid ellu viima.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Teadlased on aastaid rääkinud, et kliima soojeneb enneolematu kiirusega. Meil seisab ühiskonnana ees tõsine väljakutse, millega on vaja tegeleda nüüd ja praegu. Vaatamata sellest ei taju paljud Eesti ettevõtted tänaseni probleemi tõsidust, mistõttu usume, et ühiskondlikke muutusi tagant nügides on võimalik kiirendada ka teiste ettevõtete ja ühiskonna julgust astuda vajalikke samme.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
TARCON
#ehitus
TARCON