KeMIT www.kemit.ee

KeMIT

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KeMIT) on professionaalne ja keskkonnasõbralik IT partner, kes tagab kaasaegsed, kvaliteetsed ja kasutajasõbralikud IT töövahendid ja teenused Kliimaministeeriumi ning mitmete teiste ministeeriumite haldusala töötajatele ning e-teenused avalikkusele.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

IT asutusena mõistame, et meil on roll elektroonikajäätmete tootmises ning oleme üritanud leida alternative. Kui meie teed ristusid GreenDiceiga siis leidsime sellele probleemile kõige laiapõhjalisema lahenduse, millest ka kõik nende kogukonna liikmed kasu saavad. Sellise lahendusega saame luua kohe toplet head – nii loodusele kui ka inimestele, kes arvuteid vajavad aga poest ei saa/soovi osta.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Enda hangetes kasutame rohelisi põhimõtteid, et vähendada (ohtlike) jäätmeid – nõuame papp-pakendeid ja ei luba kasutada plasti. Enda aja ära teeninud masinad utiliseerime ringmajanduse põhimõtteid järgivates ettevõtetes ja nüüd on meil hea võimalus pikendada IT seadmete eluiga tänu GreenDicele. Lisaks tellime kõigile oma üritustele alati vegan toidud ning loomulikult sorteerime prügi.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada nii Eesti kui muu ühiskonna arengusse?

Meie kui riigiasutus ning eriti veel Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusena, peaksime olema eeskujuks inimestele. See põhimõte on kirjas ka meie missioonis – efektiivse ja ressursisäästliku rakendamise abil tagada jätkusuutlik ja tõhus keskkonnakasutus ning elurikkuse ja keskkonna kaitse. Meil on ainult üks planeet ja me kõik soovime, et ka tulevikus oleks siin vähemalt sama hea elada.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia
TARCON
#ehitus
TARCON