Logistika Pluss www.logistikapluss.ee

Logistika Pluss

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote

Logistika Pluss tegutseb laologistika valdkonnas. Osutame erinevaid laoteenuseid tootmisega ja kaubandusega tegelevatele ettevõtetele. Meie sõnum ja väärtuspakkumine on läbi aastate olnud, et aitame oma klientidel keskenduda nende põhitegevusel võttes nende laovajadused enda kanda ning ühtlasi vähendada nende kulusid ja ökoloogilist jalajälge läbi püsikulude muutmise muutuvkuludeks ehk ühikupõhiseks arvestuseks.

Erinevaid lisaväärtusi kaasneb laoteenuse sisseostuga veelgi – protsessid parenevad; hankijate või klientidega saavad koostöökokkulepped täpsemaks; lisaülevaated kaupade, loaseisude jms. kohta paranevad; kaob ära risk tellimusmahtude kasvul laoseinte „kitsaks“ jäämisega jne.

Lisaks pakume oma klientidele ka võimalust luua väärtust meie laos olevatele kaupadele võttes üle tegevused, mida muidu teeks klient oma tehases või kaupluses. Näiteks kvaliteedikontrollid, lõppkooste, pakendamise, sorteerimise jms tegevuse. Sellisel juhul lüheneb meie klientide enda protsessidele kuluv aeg või muu ressurss (tööjõud, pind vms.).

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Ühest küljest GreenDice lähenemine IT riistavara iganemise ja utiliseerimise probleemile, teisest küljest see kirg, millega GreenDice seda probleemi soovib lahendada ning mida oleme näinud igast teie töötajast.

Logistika Plussis me tegeleme pühendunult keskkonnasõbralike lahenduste leidmisega. Me näeme vaeva selle nimel, et meie ettevõte oleks keskkonnasäästlik. Vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, tegeleme pühendunult protsesside efektiivsemaks muutmisega, tehnoloogiate arendamisega ning keskkonnasõbralike lahenduste leidmisega.

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Keskkonna heaks saab iga ettevõte palju ära teha ning iga väiksemgi samm aitab kaasa. Meie oleme välja töötanud mitmeid lahendusi, et keskkonnale säästlikumad olla, näiteks:
  • sorteerime jäätmeid ja suuname need taasringlusesse;
  • kasutame taastuvenergiat;
  • sooja- ja külmakadude tekkimise vältimiseks oleme eraldanud kõrglao laadimisalast;
  • oleme valgustuse planeerinud võimalikult keskkonnasõbralikult ja ressursisäästlikult;
  • läbi veoringide planeerimise, vähendame asjatuid sõite;
  • kaasame oma töötjaid: kõik uued töötajad saavad kvaliteedi-ja keskkonnaalase koolituse, kus tutvustatakse ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikat;
  • keskkonnateadlikku mõtteviisi propageerimist anname edasi nii meie töötajatele, klientidele kui koostööpartneritele.

 

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie põhihuve ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus. Panustame oma inimestesse. Ettevõtted ja ettevõtlus on ühiskonna ülioluline osa, mis mitte ainult ei teeni omanikele kasumit, vaid panustab läbi töötajate, tehnoloogia ja väärtuste ka oma asukoha järgsesse piirkonna arengusse. Meile on oluline, et meie töötajad jagaksid ka töövälisel ajal LP väärtusi, kuna ka siis on nad nö. meie esindajad.

Et see aga juhtuks, peavad meie inimesed nendesse väärtustesse uskuma, samuti ettevõtte eesmärkidesse ja soovitud tulemustesse. Luues töötajatele meeldiva ja rahuldust pakkuva keskkonna, loodame, et see kandub edasi ka nende eraellu ja seeläbi ühiskonda tervikuna. Töötame selle nimel pidevalt, et meie töötajatele ei oleks töökoht pelgalt palga pärast, vaid et ka muud pehmemad vajadused ja väärtused oleksid piisavalt hästi kaetud. See on omakorda hoidnud meie kaadrivoolavuse % 5-10x madalama, kui on tööstuse keskmine.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia