Forus Grupp forus.ee

Forus Grupp

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Forus on Eesti ettevõte, mis on keskendunud turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele. Tegutseme kinnisvara halduse, hoolduse, ehituse ja energiatõhususe ning turva- ja ohutusteenuste valdkonnas. Forus Takso nime all pakume ka takso- ning esindusautode ja transfeerteenust ning Forus Taxi äpi vahendusel saab mugavalt teha oma igapäevasõite.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Eesti mõistes suure ettevõttena on meie töötajate kasutuses suur hulk seadmeid. Oleme püüdnud ise leida võimalusi neid taaskasutusse suunata, kuid see on ühest küljest pisut kaootiline ning lisaks puudub meil igasugune ülevaade ja kindlus, et peale meie kätest lahkumist need ka tegelikult oma eluiga jätkavad ning ei satu prügimäele.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Peame oluliseks vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Panustame säästlikku arengusse peamiselt kolmel moel. Oleme seadnud eesmärgiks minimeerida enda tegevusest tekkivat keskkonnajalajälge, mis ennekõike väljendub Foruse kasutuses olevate sõidukite süsinikuheite järjepidevas vähendamises. Lisaks peame oluliseks toetada ja kasvatada meie töötajate teadlikkust ja vastutust keskkonna säästmisel – nii oma igapäevases tegevuses Foruse töötajatena kui ka töövälisel ajal.

Vaadates väljapoole meie enda tegevust on oluline märkida, et meie teenusportfellis on olulisel kohal keskkonnamõju vähendavad teenused, mis aitavad meie klientidel säästlikult arendada, hooldada ja hallata oma kinnisvara.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Oleme Eesti kapitalil põhinev ettevõte ja Eesti on meie peamine koduturg. Usume, et ettevõtetel on suur roll meie kõigi heaolu kujundamisel. Kõige otsesemalt saame panustada oma teenustega ning hoolitseda oma töötajate heaolu ja arengu eest, aga kindlasti on meie mõju ka nendest piiridest välja ulatuv.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia