Üheskoos GreenDice´i partneritega oleme loonud paremad IT-võimalused Tõrva vallale

Kolmapäev, 13. aprill oli Hummuli Põhikoolis tegus, sest taaskord võtsime suuna Lõuna-Eestisse, et koos enda hea partneri Inchcape´ga anda  panus Tõrva valla koolidele. Hummuli Põhikool on juba neljas, kelle arvutiklass sai märgilise täienduse 12 lauaarvuti komplekti ning kuue sülearvuti näol.

Möödunud aasta mais vahetasime välja Tõrva valla kolme kooli- Ala Põhikooli, Riidaja Põhikooli ja Ritsu Lasteaed-Algkooli – arvutid ja monitorid uuemate vastu. Kokku vahetus välja 20 arvutit ja 28 monitori, 10 arvutit said vahemälude uuendused ning utiliseerimisele läks 18 arvutit ja 14 monitori. Eelmise aasta lõpus üllatasime Ala Põhikoolis õppivaid vähekindlustatud perede lapsi 7 sülearvuti ja kõrvaklappide komplektiga.

Täna andsime koostöös ettevõttega Inchcape Hummuli Põhikoolile üle 12 lauaarvuti komplekti ning 6 sülearvutit. Tegemist ei ole ühekordse projektiga, vaid GreenDice jääb tehnikaparki haldama ning vajadusel vahetame aja möödudes seadmed välja. Oma osa said ka Tõrva Linnaraamatukogu, Tõrva Avatud Noortekeskus ning noortetoad Ritsus, Hummulis ja Riidajas.

Möödaminnes vaatasime üle ka Ala Põhikooli ning andsime üle kaks lauaarvuti komplekti ja kaks projektorit, viimase neist on loovutas meie partner Ridango.

GreenDice’i idee autor ja tegevjuht Argo Alaniit sõnas, et ettevõtte eesmärk on luua teadlikku arvutitehnika tarbimiskultuuri, mis panustaks erinevate ühiskonnagruppide arengusse. “Meie jaoks on oluline teadvustada, et arvutitehnikat ostes tuleks valida tooted, mis oleksid head ja kvaliteetsed ning mis suudaksid pakkuda väärtust erinevatele sihtgruppidele rohkem kui 10 aastat. See on oluline, sest nii saame viia korraliku arvutitehnika kõigi inimesteni maailmas,” sõnas Alaniit. IT-seadmed, mis enam väärtust ei paku, suunatakse materjalide taaskasutusse. Sellega populariseeritakse rohe – ja ringmajandust tehnikatoodete näitel.

Hummuli Põhikooli direktor Evelin Tiivel avaldas tänu ettevõtmise eestvedajatele. “Meie õpilastel ja õpetajatel on väga vedanud, et meil on sellised heategijad. Tänapäeva õppetöö lahutamatuks osaks on IT-vahendid. Raamatud kestavad aastakümneid, kuid paraku arvutid jäävad ruttu vanaks ja aeglaseks,” rääkis Tiivel ning sõnas, et aegunud on ka nende arvutiklassi tehnika, mistõttu on rõõm eriti suur.  ”Meie kooli lapsed hakkavad valikainete näol õppima arvuti kasutamist kohe esimeses klassis. Lisaks on meil liitklassid ning oleme paigutanud sülearvuteid aineklassidesse, et õpetajad saaksid laste jaoks tunde põnevamaks teha või kiirematele lisaülesandeid anda. Hetkel puudusid meil lisaarvutid veel algklasside ruumides. Nüüd saavad ka nemad oma klassidesse arvutikohad.”

Kuidas saavad ettevõtted panustada nõrgema sihtrühma sisenemisse arvutimaailma?

Hummuli põhikoolile arvutid võimaldanud ettevõtte Inchcape ärisuuna juht Roland Raud: “Mõtleme ettevõttena väga palju üheltpoolt rohelisele jalajäljele ning teisalt võimaluste piires erinevate gruppide toetamisele ja GreenDice´i näol tulevad need kaks osapoolt väga hästi kokku. Tänu tehnikaringlusele saame ühtepidi vähendada ökoloogilist jalajälge, sest meie arvutid lähevad taaskasutusse, ning teistpidi aidata inimesi või asutusi, kes vajavad abi just IT-seadmetega.”

GreenDice suunab oma liikmeid tarbima ja soetama jätkusuutlikke tooteid, lisaks annab oma panuse, et õpetada organisatsioonides töötavaid inimesi asju hoidma. Iga purunenud seadme taga on tulevikus üks kurb nägu.

“Selleks, et jutt abstraktseks ei jääks kasutame mõõdikuna CO2 jalajälge, mis näitab ära selle, kui palju on kulutatud loodusressurssi ettevõtte kasutuses oleva arvutipargi tootmiseks. Soovime iga liikmega saavutada arvutiparkide süsinikuneutraalsuse, selleks peame kontrollima kogu toote elukaart algusest lõpuni”, sõnab GreenDice`i tegevjuht Argo Alaniit.

Unistused võivad täituda.

Hummuli noortetoas oli palju särasilmseid noori, kes rõõmustasid uute arvutite üle. Eriti jäi meile silma üks noormees nimega Karel, kes paistis välja väga heade arvutialaste teadmistega. Ta rääkis väga elavalt sellest, kuidas unistab enda isiklikust arvutist ning kogub selle jaoks ka raha. Tema entusiasm ja elevus jäid meile väga silma ning sellepärast otsustasime tema unistuse isiklikust arvutist ellu viia. Üllatasime Karelit tema sünnipäeva eel ning rõõm uuest seadmest oli meeliülendav. Julgustasime ka teisi noori suurelt unistama ning oma unistusi ka kõva häälega välja ütlema, sest mõnikord võivad need ka täide minna.

 

Kui sulle läheb korda see, mida me teeme ning soovid samuti panustada teadlikku arvutitehnika tarbimiskultuuri, siis võta meiega ühendust: hello@greenDice.com

Ettevõtted, kes projekti panustasid ja kelle keskkonnamõju koostöös vähendatakse