GreenDice´i tehnikaringluse abil sai Räägu kool arvutiklassi väärtuses 10 000 eurot

Ukrainast saabunud sõjapõgenike lastele loodud Räägu koolis avati täna, 4. oktoobril pidulikult hästivarustatud arvutiklass. Klassi komplekteerimisele aitasid kaasa GreenDice AS-i tehnikaringluses osalevad Gunvor Services AS ja Inchcape Motors. Värskelt valminud arvutiklassis on 25 võimsat arvutit ja monitori koos muu vajalikuga – komplekti turuväärtus on umbes 10 000 eurot.

GreenDice AS-i asutaja ja tegevjuht Argo Alaniit selgitas, et seadmete eeldatav elutsükkel kestab veel vähemalt 4-5 aastat ning kuna kool uusi seadmeid ei ostnud, siis aidatakse tehnikaringlusega märkimiseväärselt kaasa ka keskkonnahoiule. “Kuna tegemist on taaskasutatud seadmetega, hoidsime ära 25 000 kg CO2 jalajälje tekke, mis oleks ilmnenud uute arvutite ja monitoride tootmisega”, lisas Alaniit.

Räägu kooli projektijuht Natalja Mjalitsina sõnas, et arvutiklass on õppetööks väga oluline, sest lisaks tehnoloogiaõppele viiakse arvutite abil läbi ka digiõpet ja robootika- ning ainetunde. “Meil ei ole hetkel pakkuda lastele kõikides ainetes õpikuid ning õpetajad prindivad väga palju töölehti ja materjale paberile. Tänu tipp-tasemel arvutiklassile saame nüüd viia õppe osaliselt digitaalseks ja lisaks saame pakkuda oma lastele digiõpet, mis ei ole ainult pdf kuskil platvormil. Ühtlasi arendada ka õpetajate digipädevust ja uudishimu. Sellel on veel mitu kasutegurit: saame rikastada õppetööd ja muuta selle kaasaegsemaks, arendada erinevaid pädevusi, astume sammukese laste huvidele lähemale, vähendame tugevalt ka kulusid, ”märkis Mjalitsina.

Kogu arvutitehnika jääb GreenDice´i omandisse, seadmetele rakendub eluaegne garantii ning meie  jääme koolile IT-partneriks pakkudes ka koolitusi ning vajadusel haldustuge. Kui mõne arvutiga peaks midagi juhtuma, vahetame selle välja ja kui seade enam väärtust ei loo, lõpetatame toote elutsükli ning suuname selle materjalide taaskasutusse.

Tallinna linn avas Ukraina lastele Lilleküla Gümnaasiumi filiaalina Räägu kooli. Õppetöö toimub Eesti õppekava alusel eesti ja ukraina keeles. Koolis on 432 õppekohta 1. – 6. klassini. Tänaseks on maksimaalne õppijate arve peaaegu saavutatud. Koolis on 30 töötajat.

Fotograaf: Rasmus Pitkänen

Ettevõtted, kes projekti panustasid ja kelle keskkonnamõju koostöös vähendatakse