Roadplan roadplan.ee

Roadplan

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Teeme infrastruktuuriprojekte ning pakume väärtust loovat konsultatsiooniteenust.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Roadplani üheks väärtuseks on hooliv ja arvestav ehk austades ennast teisi ja keskkonda sünnivad lisandväärtust loovad lahendused. Seetõttu ei olnud meie jaoks keeruline langetada otsust liituda organisatsiooniga, mis hoolib ja arvestab keskkonnaga.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Roadplanis on rakendatud arvutitele järelturg ehk enamik arvuteid leiab meil tee uuele ringile.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Kuna me usume hästitoimiva ja jätkusuutliku elukeskkonna loomisesse läbi meie tehtava töö, siis me leiame, et see on parim moodus panustada ühiskonna ja üleüldse Eesti arengusse.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia