Manpower

Manpower

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 18 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Meie visioon on luua ja rakendada uuenduslikke tööjõu lahendusi ning teenuseid, aidates oma klientidel olla jätkusuutlikult edukas muutuval tööjõuturul.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Oleme teenindusorganisatsioon ja tegutseme kontoripõhiselt, mistõttu on meie mõju looduskeskkonnale suhteliselt väike, võrreldes näiteks tööstusettevõtetega. Siiski ManpowerGroup tegutseb arvestades ja austades keskkonnamõjusid ning on kindlal veendumusel, et ka meil võimalus oma tegevuse käigus mõjutada looduskeskkonda positiivselt, arvestades, et meie kontorid asuvad enam kui 75 riigis üle maailma. Oleme ManpowerGroupis teadvustanud, et ettevõtetel on koos avaliku sektori ja kodanikuühiskonnaga oluline roll kliima muutustest tulenevate väljakutsete lahendamisel ja kõigile jätkusuutliku tuleviku tagamisel. Grupi tasandil on kavandanud kliimaalane tegevuskava, mille eesmärk on 2030. aastaks vähendada meie CO2 emissiooni 50%+ kõigis valdkondades (valdkonnad on lahti seletatud ja numbriliselt välja tood meie ESG raportis peatükis \Planet\). Samuti on MPG liitunud SBTi (The Science Based Targets initiative) initsiatiiviga, et saavutada Net Zero eesmärk 2050. aastaks või varasemaks. Oleme pühendunud meie ärimudeli kohandamisele, et toetada säästvaid tööviise. ManpowerGrupi üks väärtustest on innovatsioon, mis tähendab ka seda, et me ei soovi paigal seista, vaid esitame tavapärasele pidevalt väljakutseid, et leida uusi ja paremaid võimalusi millegi korda saatmiseks.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Me elame ületarbimise ajastul ning järjest määravamaks saavad lihtsad, kuid tõhusad jätkusuutlikkust tagavad põhimõtted nagu vähenda-taaskasuta-töötle ümber (Reduce/Reuse/Recycle). Need kolm põhimõtet on sõnastatud ka ManpowerGroupi keskkonnajuhtimis poliitikas ja juhendis (Environmental Management Policy and Guidance). Lühidalt öeldes me pöörame erilist tähelepanu: Energiakulu ja sellest tulenevate heitkoguste vähendamisele meie kontorites, asendades valgustust ja elektroonikat, viies läbi energiaauditeid ja edendades töötajate juhitud programme; Ärireiside mõju vähendamisele, investeerides virtuaalsetesse koosoleku- ja koostööplatvormidesse, hankides väiksema süsinikusisaldusega sõidukeid, piirates võimalusel lennureise ja subsideerides ühistranspordikulusid; Kontorijäätmete vähendamisele, printides vähem, mööbli ja elektroonika ringlussevõtu ning uuskasutamise kaudu.

Anname oma panuse ka sellega, et osaleme Eestis algatatud aktsioonides puhtama maailma nimel nagu „Maailmakoristuspäev“ ja digiprügi koristuspäevad.

ManpowerGroup-i jätkusuutlikkuse detailine aruanne on leitav siit:
https://library.manpowergroup.eu/story/working-to-change-the-world-2022/page/1

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Manpower identifitseerib end selgelt ja kindlalt sotsiaalselt vastutustundliku ja jätkusuutliku organisatsioonina nii globaalselt kui ka Eestis.
Vastutustundliku ettevõttena peame oluliseks oma tegevuse sotsiaalset ja keskkondlikku mõju ehk keskendume nii sellele, mida me teeme kui ka sellele, kuidas teeme.
Meie tegevus on juhitud põhjalikust eetikakoodeksist ning oleme oma tegevus(t)es alati ausad ja läbipaistvad. ManpowerGroup on loodud ja kasvanud aususe, ühtsuse ja vastutustundlikkuse kultuuris.

Meie tõekspidamised toetavad kõikide ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide edendamist ja oleme eelkõige keskendunud nendele eesmärkidele, mida me kõige rohkem saame oma tööga mõjutada ja seega suurimat mõju avaldada. Nendeks on kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, tööhõive ja majanduskasv, ebavõrdsuse vähendamine ja kliimamuutuste vastased meetmed ning ülemaailmne koostöö edendamine jätkusuutliku arengu nimel.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia