IT-osakond mängib ettevõttes olulist rolli kestlikkuse eestvedajana

Kui me alustasime GreenDice`i tegemistega, nüüdseks juba enam kui kaks aastat tagasi, oli IT-oskond enamasti see, kelle jutule meid esimestena suunati. Seda juhtub tänagi ja on üsna loogiline – meie koostöö ettevõtetega toimub ju läbi IT-tehnika, mille eest vastutab just IT-osakond. Murekoht selle juures on see, et enamasti ei ole IT-osakonnal võimu teha üksinda otsus GreenDice´iga liitumiseks, aga ideega peavad nad siiski kaasa tulema. 

Oleme alati siiralt rõõmsad, kui kohtame IT-juhte, kes saavad aru meie ideest ja näevad suuremat väärtust, mida me just nende tööle juurde anname.  

  

Kuidas saab GreenDice lihtsustada IT-juhtide tööd? 

Olenevalt ettevõtte suurusest või süsteemidest, on IT-osakonnal ülevaade ettevõttele kuuluvast arvutipargist ja muudest tehnilistest vidinatest. Kuna iga valdkond on seotud digitaalsete vahenditega, on hea IT tugi ettevõttes ülioluline. Enamasti näeme ja kuuleme aga, et IT-juhid on väga hõivatud erinevate ülesannetega, millest mõned võivad olla üsna ajamahukad. 

Meie saame olla abiks ja võtta osa koormusest enda kanda.  

  • Aitame juhtida protsesse, mis on seotud seadmetega, mida ettevõte ise enam ei vaja. 
  • Aitame vajadusel andmehävitusega vastavalt ettevõtte nõuetele.   
  • Võtame kogu logistika enda kanda. 
  • Korralikele seadmetele teeme ise hoolduse ja suuname edasi kogukonda, et pikendada nende eluiga ja maksimeerida korduskasutust. 
  • Seadmed, mis enam väärtust ei loo, saadame ise utiliseerimisele või materjalide ümbertöötlemisse.  

 

GreenDice panustab ka ettevõtte töötajate toetamisele 

Selleks, et meie saaksime viia ellu enda missiooni, milleks on kvaliteetse digimaailma ligipääsu võimaldamine koos toega igale inimesele maailmas, on vaja tõsta inimeste teadlikkust. Harime koos IT-osakonnaga ettevõtte töötajaid, et nad oskaksid kanda paremat hoolt oma töövahendite eest. Nii kestavad seadmed paremini ja tekib võimalus panustada rohkemate inimeste digiarengusse.  

Kui töötajal on vajadus või soov personaalse arvuti, monitori või muu IT-vahendi kasutamiseks, siis suuname nad samuti kogukonda. Nii oleme meie neile toeks, kui nad peaksid vajama tehnilist abi ja IT-osakond ei pea kulutama aega isiklike murede lahendamisele.  

  

Häid eeskujusid on Eestis mitmeid 

GreenDice´i partnerite seas on mitmeid ettevõtteid, kes on suurepäraseks näiteks just kestlikkuse eestvedajatena. Eraldi tahaksime välja tuua EASi ja KredExi ühendasutuse IT-osakonna, kes on jätkusuutlikkuse teema endale südameasjaks võtnud. Lisaks kogukonda panustamisele on nende eestvedamisel toimunud töötajatele koolitusi ka laiema keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Veel on silmapaistvad tegevusi teinud SEB, kes on samuti panustanud tugevalt kogukonna arengusse ja kandnud edasi jätkusuutlikku mõttelaadi ettevõtte üleselt. Omniva IT-osakond juurutab ettevõtte sees praktikat, mille käigus saab iga töötaja kaardistada tema seadmega toimuva. See loob võimaluse lahendada operatiivselt ja efektiivselt tekkivad tehnilised tõrked. Nii näeme ka meie ülevaadet seadmete olukorrast, mis edasi suunatakse ja teame pöörata tähelepanu probleemsetele kohtadele. 

IT-osakonnal on võimalus mängida olulist rolli ettevõtte rohestrateegias ja häid eeskujusid on lisaks eelpool mainitutele veelgi. Meie oleme hea meelega partneriks ja aitame eesmärgid päris tegevuse ja mõjuga ellu viia.