Fookuses on jäätmetekke vähendamine Euroopas

Kuni 26. novembrini toimuva Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala raames toimuvad erinevad kampaaniad, viktoriinid, seminarid ja muud tegevused nii füüsiliselt, kui ka online´s. Eesmärk on tõsta probleemi teadlikkust ja leida lahenduse aina süvenevale probleemile.

On tore näha, et erinevate algatustega teemat aktuaalsena hoitakse, kuid meie jaoks GreenDice´is on see igapäevane missioon. Oleme arvamusel, et kõige efektiivsem jäätmetekke vähendamine saab toimuda vaid ringmajandamisega.

Elektroonikajäätmed on kõige kiiremini kasvav jäätmete sektor maailmas, mistõttu on väga oluline teadvustada, mis saab päriselt neist asjadest, mida meie enam ei vaja.

ÜRO andmetel tekib igal aastal kogu maailmas ligikaudu 53,6 miljonit tonni e-jäätmeid. Neist vaid 17% jõuavad elektroonikakogumise punktidesse, 83% jääb kadunuks. Kuna puudub läbipaistev süsteem, siis näemegi põlevaid prügimägesid Aafrikas, Indias või Ameerikas, mida nimetatakse elektroonikaseadmete utiliseerimiseks.

GreenDice´i loodud läbipaistev ja mõõdetav tehnikaringlus on üks väheseid lahendusi, mis juba täna aitab kaasa e-jäätmete tekke vähendamisele. Reaalajas jälgitav süsteem loob võimaluse näha ühe toote kogu elukaart ja mõõta materjalide ümbertöötlemise protsenti.

Toodete korduskasutuse maksimeerimine aitab kindlasti kaasa jäätmetekke vähendamisele, aga vaid siis, kui see on lõpuni jälgitav – teadmatusse kasutatud toodete müümine seda ei ole!