Valga valla raamatukogud said GreenDice´i abiga paremad IT-võimalused

Ühel ilusal juunikuu päeval tegi GreenDice`i tiim tiiru Valga vallas, külastades sealseid raamatukogusid. Selle tulemusena on nüüd kõigis kümnes raamatukogus uuendatud arvutipark ning loodud võimalused kaugtöö tegemiseks. Seadmetega panustas GreenDice´i tehnikaringluse partner Gunvor Services AS.

Täna on kaugtöö tegemine lihtsam kui kunagi varem

Töökultuur on viimastel aastatel palju muutunud ning inimestel on tekkinud vabadus teha tööd just seal, kus neile parasjagu kõige sobilikum on. Eestis on 871 raamatukogu ning enam kui 170 neist on võimalus kasutada kaugtöö tegemiseks mõeldud seadmeid ja vahendeid.

Valga Keskraamatukogusse ja haruraamatukogudesse paigaldati vananenud IT-tehnika asemele 22 võimekat lauaarvutit,  27 monitori ja 6 sülearvutit.

Valga Keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepa sõnul on oluline, et raamatukogudes kasutatav tehnika oleks kaasaegne ja kiire. „Digipädevused muutuvad igapäevaste asjaajamistega hakkamasaamisel järjest olulisemaks ning raamatukogu saab olla abiks neile, kes end digiühiskonnas pisut ebakindlana tunnevad. Samuti on oluline juba lapseeast peale toetada digipädevuste omandamist“.

Tänasel päeval on kaugtöötamine uus normaalsus. „Tänu partnerite toele on kaasaegsed arvutid kättesaadavad kõigis meie raamatukogudes, nii kaugtööks kui ka teisteks tegevusteks. Valga Keskraamatukogu lasteosakond saab nüüd veelgi enam toetada laste ja noorte infootsinguid ning internetitoas on samuti tingimused tublisti paranenud,“ märgib Triinu Rätsepp ja lisab, et eraldi märkamist ja märkimist väärib roheline jätkusuutlik mõtteviis – kõike ei pea päriselt omama.

Valga vallavalitsuse liige Marek Mekk, kes valla raamatukogude soovid ettevõtteni GreenDice viis, märkis tõsiasja, et tegelik IT-tehnika vajadus asutustes oli palju suurem, kui esialgne kaardistamine näitas ning loodetavasti said nüüd kõik kitsaskohad tänu headele partneritele lahenduse. „Vallavalitsuse jaoks on oluline, et meie raamatukogud teevad head tööd ja muutuvad järjest enam teenuskeskusteks. Kui soovime, et see trend kestaks ning vallaelanikele oleksid jätkuvalt kättesaadavad e-riigi teenused ja meie raamatukogudes oleks võimalik teha kaugtööd, tuleb ka infotehnoloogilise poolega järjel püsida”, sõnas Mekk.

Ettevõtted, mis aitavad luua teadlikku tarbimiskultuuri

IT-seadmed on pärit vastutustundlikust ettevõttest Gunvor Services, kes soovib läbi GreenDice´i tehnikaringluse luua võimalused nõrgemale sihtrühmale ning väärindada enda tooteid elukaare lõpuni. GreenDice jääb tehnikaparki haldama ning vajadusel vahetab aja möödudes seadmed välja.

GreenDice’i idee autor ja tegevjuht Argo Alaniit sõnas, et ettevõtte eesmärk on luua teadlikku arvutitehnika tarbimiskultuuri, mis panustaks erinevate ühiskonnagruppide arengusse. “Meie jaoks on oluline teadvustada, et arvutitehnikat ostes tuleks valida tooted, mis oleksid head ja kvaliteetsed ning mis suudaksid pakkuda väärtust erinevatele sihtgruppidele rohkem kui 10 aastat. See on oluline, sest nii saame viia korraliku arvutitehnika kõigi inimesteni maailmas,” sõnas Alaniit. IT-seadmed, mis enam väärtust ei paku, suunatakse materjalide taaskasutusse. Sellega populariseeritakse rohe – ja ringmajandust tehnikatoodete näitel.

Gunvor Services juhatuse liige Lauri Luhasalu sõnas, et koostöö GreenDice´iga annab ettevõttele võimaluse olla ise parem ja teadlikum tehnikatarbija ning panustada ka meie ühiskonda. „Panustame pidevalt oma töötajatesse parima võimaliku IT-tehnikaga, et garanteerida produktiivsus ja turvalisus meie klientidele ning tööergonoomika oma tiimi liikmetele. See omakorda tähendab, et vajame pidevalt kaasaegset tehnikat. Minu ja ka Gunvori jaoks tervikuna on oluline, et vastutame selle eest, mis saab meie jaoks juba väärtuse pakkunud tehnikast edasi,“ sõnas Luhasalu.

Kontrollitud toodete elutsükkel annab võimaluse mõõta ja vähendada ettevõtete arvutitehnika CO2 jalajälge

GreenDice mõõdab ettevõtete CO2 jalajälge, mis näitab, kui palju on kulutatud loodusressurssi ettevõtte kasutuses oleva arvutipargi tootmiseks. See on oluline teema juba täna suuremates ettevõtetes ning võiks minna korda ka väiksematele.

“Kogu Gunvor grupp liigub samm-sammu haaval väiksema jalajälje suunas ja GreenDice’i ringluse abil saame anda oma panuse, vähendamaks  ületootmist ning pidevalt uute ja ebakvaliteetsete toodete turule jõudmist. Loodusressursside hoidmine ja kasvuhoonegaaside tekke vähendamine on üks meie grupi mõõdetavatest eesmärkidest,” sõnab Luhasalu.

Ettevõtted, kes projekti panustasid ja kelle keskkonnamõju koostöös vähendatakse