Gunvor Services AS-i hästi hoitud sülearvutid suundusid läbi GreenDice´i tehnikaringluse Eesti Pagulasabi koolitusprojekti

Eesti Pagulasabi eestvedamisel on aprilli lõpust alates korraldatud Ukraina pagulaste grupinõustamisi neljal teemal: kohanemine, töövaldkond, digioskused ning lapse kohanemise toetamine. Lisaks spetsiifilistele teadmistele on aidanud need pagulastel oma siinset kontaktvõrgustikku ja sõpruskonda laiendada ning loonud parema pinnase oma elu ülesehitamiseks.  

Grupinõustamiste eesmärk on põgenikele pakkuda turvalises keskkonnas võimalust teiste samasuguses olukorras olevate inimestega oma kogemusi vahetada. Neid viivad läbi oma ala asjatundjad ning ukrainlased ise, kes kasutavad kokkulepitud meetodeid ning annavad suuniseid, kust leida kvaliteetset ja kontrollitud infot. Töötoad aitavad pagulastel luua kontakte ja suhtlusvõrgustikke. 

Meie partnerettevõte Gunvor Services suunas enda töötajate hästi hoitud sülearvutid läbi GreenDice´i tehnikaringluse digioskuste õpetamisse. Digioskuste töötoas on luubi all kõik e-riigi võimalused – internetipangandus, patsiendiportaali tutvustus, digiallkirjastamine ning muu e-pädevustega seonduv. Tänaseks on toimunud 90 digioskuste töötuba. Neid aitavad läbi viia BCS Koolitus AS.   

Gunvor on tänaseks koos GreenDice´iga aidanud abivajajaid üle Eesti enam kui 50 arvutiga ning suuremad projektid on alles ees. Enne meiega liitumist oli ettevõte nõutu ning ei osanud midagi peale hakata IT seadmetega, mida järjepidevalt uuendatakse. 

GreenDice’i tehnikaringlus suunab partnerfirmade töötajaid oma seadmeid paremini hoidma, mõõdab ja vähendab ettevõtte IT-tehnika CO2 jalajälge ning panustab sotsiaalselt tagasi ühiskonda. Kogu seadme elutsükkel on alati jälgitav ja kontrollitav ning edasi suunatavad tehnika seadmed jõuavad lõpuks ka õigesti materjalide taaskasutusse. 

Ettevõtted, kes projekti panustasid ja kelle keskkonnamõju koostöös vähendatakse