Mis probleemi GreenDice lahendab?

Maailmas ei eksisteeri tehnikaringlust

Tehnikaseadmed liiguvad turul ilma ühtse süsteemita, kus seadme varasem ja tuleviku teekond on igale osapoolele teadmata.

Ringlus-hoidmiskultuuri ei ole, vaid it-tehnika liigub ühe vahemehe käest teise vahemehe kätte, kes igaüks üritab enda kasumit maksimeerida, ilma, et olulist lisandväärtust tekiks.

Mistõttu on tõenäoline, et kasutatud seadme ostmisel võib tegu olla väga katkise ja kulunud arvutiga, mida pole hoitud teadmisega, et see liigub turul edasi, kuid hind on sellegipoolest kõrge.

 

Tänane seadmete teekond

Kusjuures, kasutatud seadmed on enamasti juba esimese ostja poolt kinni makstud ning kõik muu on vahemeeste kulu ja kasum, mille järgmine kasutaja kinni maksab.

Kogu selline süsteem tekitab olukorra, kus kasutatud seadmeid ei juleta ja kohati ei tasugi osta, sest nende ajalugu ja seisukord täpselt on teadmata.

Mis aga tähendab, et need kasutatud seadmed jäävad ripakile ning tingitult väiksemate võimalustega inimeste majanduslikust seisust ostetakse uute ja kvaliteetsete seadmete asemel odavaid, mis ei ole jätkusuutlikud ehk mis ei ole loodud tehnikaringis 10 aastat vastupidama.

 

Milline peaks olema tehnikaringlus?

Õige tehnikaringluse puhul:

1. Ringluses on seadmed, mis on loodud kestma.

Seadmed, millele tehas toodab varuosi, et mõne komponendi riknemisel see ära vahetada, mitte terve arvuti prügikasti visata. Seadmed, mis on piisavalt võimsad, et toime tulla ka 5-10a pärast, kui operatsioonisüsteemid ja programmid on rohkem ressursi nõudvamad.

2. Kõikide seadmete teekond on täpselt jälgitav.

See tähendab, et meile on täpselt teada, kes, millal on arvutit kasutanud ning mis varasemaid töid on arvutiga tehtud. Ehk kogu teekond on läbipaistev.

3. Ringluses on tarbimishoidmiskultuur.

Kui ringlusesse sisenevaid seadmeid kasutatakse teadmise ja suhtumisega, et see on tulevikus kellegi teise võimalus töötada, õppida, mängida, püsivad ka seadmed kauem ringluses, millest võidavad kõik osapooled, sh ka keskkond.

4. Kasutuskõlmbatu seade suunatakse materjalide taaskasutusse

Seadme elutsükli lõpus ei jää seade seisma, ei visata prügikasti, vaid see läheb edasi kohtadesse, kus selle komponendid eraldatakse ning suunatakse taaskasutusse. Ikka selleks, et vanast saaks uus!

 

 

Mida kauem on seade ringluses, seda väiksem on CO2 inimese kohta

GreenDice’i eesmärk on hoida kvaliteetseid seadmeid ringluses võimalikult kaua nii, et see looks maksimaalset väärtust selle kasutajale. Kui meil on ringluses ainult kvaliteetsed seadmed, mille eluiga on kuni 10 aastat, vähendame me, tänu olemasoleva arvutitehnika pikemale kasutuseale, uute seadmete ostmist.

Just nii vähendavad ka GreenDice’i kogukonna liikmed kõikide osapoolte CO2 jalajälge – jättes oma väikeste võimaluste tõttu ostmata ebakvaliteetsed seadmed ning pikendades kvaliteetsete seadmete eluiga.

Väiksem CO2 jalajälg tähendab väiksemat koormat meie keskkonnale ja jätkusuutlikumat maailma meile kõigile.

Viimased projektid