GreenDice´i tehnikaringlus ulatas abikäe kogukonnale Ugandas

GreenDice´i tehnikaringluses osalevad arvutid jõudsid läbi Eesti näitlejanna Henessi Schmidt’i Uganda kogukonda, et anda sealsetele inimestele võimalus oma elujärge parandada.  

Henessi on suure südamega naine, kes on asutanud jätkusuutliku heategevusorganisatsiooni Little Bridge Foundation, mille eesmärgiks on pakkuda oma teadmisi ja abi, et ühendada abivajajaid jätkusuutlike lahendustega – parandada inimeste elutingimusi ja tulevikuvaateid, toetada loodushoidu ning tõsta teadlikkust keskkonna probleemide ja – lahenduste suhtes.  

Hetkel tegeleb Little Bridge Foundation Ugandas Bugiri külas kohalike elutingimuste edendamise ja jätkusuutliku kogukonna rajamisega. 

Organisatsiooni töö eesmärgiks Ugandas on luua isetoimiv, jätkusuutlik ja kasvav kogukond, mis ei oleks sõltuv annetustest, aitaks kaasa loodushoiule, looks juurde töökohti ning oleks toeks järgmise – teadlikuma ja lootusrikkama, generatsiooni harimisele ja kasvamisele. 

Bugiri küla vajab täna tingimusi, mis on eluks vajalikud ning mis on meie jaoks elementaarsed. Kaheksa kuuga on Little Bridge Foundation koos toetajatega suutnud palju ära teha, aga pikk maa on veel minna. Veel mõned nädala tagasi puudus pea 100st inimesest koosneval kogukonnal ligipääs puhtale joogiveele, mis on toonud kaasa raskeid tervisemuresid. Inimestel puudub siiani ligipääs tervislikule hügieenile.  

Tänaseks on rajatud sügav ja korralikult kaitstud puurkaev, mis tagab kogukonnale puhta joogivee. Kogukonnale on ostetud 4 aakrit maad, et oleks võimalus oma toidu kasvatamiseks. Läbi heategevusorganisatsiooni on kooli saadetud 23 last. Kogukonna aladele ligipääsemiseks on loodud korralik tee.  

GreenDice´i panus sülearvutite näol tundub tänaste väljakutsete kõrval väga tagasihoidlik, ometi teame, et tänu arvutitele on kogukonnal võimalik paremini majandada ja aidata kaasa töökohtade loomisele ning sissetulekut võimaldavate oskuste õppimisele. Jääme neile IT-partneriks ja soovime anda edasi teadmisi, kuidas arvuti abil areneda ning luua paremaid võimalusi kogu kogukonnale.  

Little Bridge Foundationi kohta saab rohkem lugeda siit. 

 

Ettevõtted, kes projekti panustasid ja kelle keskkonnamõju koostöös vähendatakse