Alutaguse Hoolekeskuse elanikud said kasutamiseks jätkusuutlikud sülearvutid

Alutaguse Hoolekeskuses on kohti 107le elanikule ning kõik eluks vajalik käe-jala juures olemas. Küll aga puudusid hoolekeskuses arvutid, mida ajaveetmise või perega ühenduse hoidmise tarvis kasutada.

Panime koos meie partnerettevõttega Gunvor Services AS õla alla ning viisime hoolekeskusesse neli jätkusuutlikku sülearvutit, mida sealsed elanikud igapäevaselt kasutada saavad. Oleme edaspidi ka tehnoloogiliseks partneriks ning vajadusel õpetame ka seda, kuidas arvutiga erinevaid tegevusi teha. Mõned elanikud kasutavad seadmeid meelelahutamiseks ning mängivad arvutis malet või kabet, teised aga soovivad IT-vahendite abil hoida sidet lähedastega. GreenDice jääb arvuteid haldama ning vastutab selle eest, et seadmed jõuaksid tulevikus eesmärgipäraselt materjalide taaskasutusse.

Alutaguse vald on meie jaoks juba tuttav asukoht ning väga eriline, sest tegemist on esimese omavalitsusega Eestis, kes on avaldanud soovi tagada oma elanikele võimalused arvutialaseks õppeks ning IT-seadmete soetamiseks läbi GreenDice`i kogukonna.

 

 

Ettevõtted, kes projekti panustasid ja kelle keskkonnamõju koostöös vähendatakse