Loovagentuur Dada www.dada.ee

Loovagentuur Dada

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Dada tegeleb info levitamisega läbi audiovisuaalse kunsti. Me loome tehnilisest sisendist visuaalselt nauditavaid lahendusi nagu print- ja veebireklaamid, explaineranimatsioonid ja -videod, veebilehed jne. Oleme loovagentuur ja väärtustades inimeste aega, püüame luua selliseid lahendusi, mille tarbimisel jääks vaataja ellu lisaks saadud informatsioonile ka väikene nauditav emotsioonikild.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

GreenDice’iga motiveeris meid liituma seni kestnud olukord, kus vanad töömasinad jäid nurka seisma oodates aega kuniks keegi need jäätmejaama transpordib. GreenDice’i poolt pakutud lahendus tundus loogiline ja loodame, et see ringlus saab hoo sisse.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Meie senised ringmajanduspõhimõtted piirduvad seigaga, et vahetasime tugevamad arvutid uute vastu välja ja vanad liigutasime vanad edasi vähem ressurssi nõudvate ülesannetega töötajatele. Muus osas kuulub sinna valdkonda ka paberi ja tavaprügi eraldi kogumine.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Kuna iga ühiskond või kogukond või perekond baseerub omavahelistel suhetel ja ülesannete jagunemisel, siis on suhteliselt loogiline panustada kohaliku kogukonna arengule ja elus hoidmisele. Pyyame leida oma tegevuses võimalikul head workflowd, et raisata tootmisele vähem energiat. Selle saavutamine nõuab parajalt teadmisi ja kogemust, mille suuname edasi meiega liitunud uutele tegijatele. Et ühiskond toimiks paremini, selleks on vaja hästi toimivaid kogukondi ja selle viimase arendamisega, peale loomingu, me Dadas ka tegeleme.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia