Estateguru estateguru.co

Estateguru

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Estateguru on juhtiv Euroopa kinnisvara finantseerimise ja investeerimise platvorm, mis keskendub lühiajalistele kinnisvaraga tagatud ärilaenudele. Me toome kõikide inimesteni võimaluse kinnisvarasse investeerida. Soovime, et tugevad ettevõtjad ei jääks vajamineva rahastuseta ning saaksid kiire ning paindliku ligipääsu kapitalile oma plaanide elluviimiseks. Seega, Estateguru missiooniks on ettevõtjale paindliku ning kiire kapitali pakkumine ning investori finantsvabadusele ja tootluseesmärkidele kaasaaitamine.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Me tahame anda midagi tagasi, me tahame jätta maailma maha paremates tingimustes, kui me selle leidsime. Selliste projektide kaudu tahame juhtida tähelepanu tegevustele, mis aitavad säästa keskkonda ja ehitada paremat tulevikku.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Usume, et edendades vastutustundlikke ja jätkusuutlikke äritavasid oma investeerimisstrateegiates ja ettevõtetes, millesse me investeerime, saame nii edendada oma äritulemusi, kui ka aidata kaasa stabiilsema ja jätkusuutlikuma ühiskonna ning kaasavama maailmamajanduse loomisele. Keskkonnategurid nagu energiatõhusus, vee tarbimine ja jäätmeteke avaldavad suurt mõju kinnisvara jätkusuutlikkuse profiilile ja tulemuslikkusele, aidates seeläbi võidelda kliimamuutuste vastu.

Meie põhiprotsessid on 90% ulatuses digitaliseeritud. Püüame oma peakontoris saavutada Green Office’i sertifikaadi, minimeerides oma jalajälge ringlussevõtu, jäätmekäitluse ja näiteks Eesti metsadesse linnukastide paigaldamisega.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Estateguru on spetsialiseerunud kinnisvaraga tagatud laenudele, tänu millele oleme kinnisvaraeksperdid. Kuna hooned moodustavad umbes kolmandiku energia lõpptarbimisest ja poole maailma elektritarbimisest, peame väga oluliseks ja asjakohaseks võtta seisukoht ja aidata kaasa maailma paremaks elupaigaks muutmisele. Peame oma kohustuseks vähendada ja leevendada ka keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud riske oma äritegevusega.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia