Cramo www.cramo.ee

Cramo

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Cramo Estonia AS asutati septembris 1995. aastal ning on kasvanud suurimaks ehitusseadmeid ja -masinaid rentivaks firmaks Eestis. Täna kuulub Cramo rahvusvahelisse Boels-Cramo gruppi, mis on suuruselt teine rendiettevõte Euroopas. Meie valikus on erinevaid ehitusseadmeid, tööriistu, tõstukeid ja masinaid. Samuti rendime moodulmaju ja soojakuid. Seadmeid valides lähtume alati parimast kvaliteedist, töökindlusest ja funktsionaalsusest. Meie eesmärgiks on aidata tõsta oma klientide konkurentsivõimet jagamismajanduse lahenduste abil. Seadmete rentimine on hea ringmajanduse mudeli näide – tänu sellele suurendame üheskoos klientidega ressursitõhusust, pikendame seadmete eluiga ning vähendame jäätmete teke.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Oleme viimastel aastatel pööranud väga palju tähelepanu jäätmekäitlusele ja jäätmete vähendamisele erinevates tööprotsessides. Seega on oluline, et ka arvutipargi jalajälg oleks minimaalne. Kasutame oma arvuteid võimalikult kaua – näiteks peale kontoris kasutamist liiguvad need remondi- või laoruumidesse. Seni oleme viimase etapina jaganud kasutatud kuid töökorras arvuteid töötajatele ja nende lastele isiklikuks otstarbeks. Edaspidi soovime jagada töökorras arvuteid ka väljapoole ettevõtet. Meie jaoks on oluline teada, et oma eluea lõpus jõuaksid arvutid ümbertöötlemisele ja taaskasutusse (mitte ei jääks seisma kellegi kappi ega leiaks teed prügimäele).

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Me järgime oma tegevuses nn vastustustundliku ettevõtluse põhimõtteid ehk panustame igapäevaselt klientide ja töötajate heaolusse, pöörame suurt tähelepanu ärieetikale, töötervishoiule ja -ohutusele, keskkonnamõjude vähendamisele ja panustame aktiivselt ühiskondlikesse projektidesse. Cramo eesmärk on teha koostööd oma klientide, tarnijate ja koostööpartneritega, et vähendada rendiseadmete keskkonnaalast jalajälge kogu tarneahela ulatuses (hankimisest utiliseerimiseni). Klientide jaoks on välja töötatud keskkonnasõbralike toodete (Eco Choice) kontseptsioon. Pingutame selle nimel, et kõikide töötajate panus keskkonnateemadesse (nt jäätmete vähendamisesse ja sorteerimisse) tuleneks nende teadlikkusest ja isiklikust initsiatiivist ning kanduks ka nende igapäevastesse tegevustesse isiklikus elus ja hobides. Keskkonnamõjude vähendamiseks läheme järk-järgult üle taastuvenergia kasutamisele, vähendame energiatarbimist ja jäätmete teket, parendame logistikat jpm.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Cramo soovib olla eestvedajaks, et motiveerida ja julgustada oma töötajaid ja kliente tegema keskkonnateadlikumaid valikuid. Suure rahvusvahelise ettevõttena on meil võimalused ja tahe,et panusta haridusse, sporti ja heategevusse. Samuti usume, et midarohkem on GreenDice mudelisse kaasatud ettevõtteid, seda suurem on meie ühise tegevuse mõju.

Teised liikmed

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
KeMIT
#avalik sektor
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO
Reitan Convenience Estonia
Reitan Convenience Estonia