Kas keskkonnamõju saab annetada?

Eestis on heategevuslikud liikumised üsna populaarsed. Erinevate aktsioonide käigus kogutakse raha või antakse hoogu uutele ettevõtmistele. Väga palju kuuleme ka seda, et ettevõtted või ka tavainimesed annetavad oma vanu esemeid ja seeläbi suunavad neid korduvkasutusse. Aga kas toote soetamisel võetud keskkonnamõju on võimalik edasi annetada?  

Oma tegevuse käigus oleme kohanud mitmeid vastutustundlikke ettevõtteid, kes mõistavad, miks on oluline enda tekitatud keskkonnamõju mõõta ja vähendada. Kahjuks näeme paljude ettevõtete puhul siiski ka ilusaid loosungeid, mille taga puudub sisu või selge arusaam teema vajalikkusest.  

Pealtnäha keskkonnasõbralikud tegevused ei pruugi alati päriselt positiivsed olla. Üheks selliseks tegevuseks on annetamine, mis võib oma olemuselt olla hoopis vastutustundetu. 

Toome näitena juhtumi, mis pani meid antud teema üle mõtisklema. Nimelt märkasime möödunud aastal Ukraina sõja puhkedes, et Eesti Pagulasabi otsib arvuteid, millega vabatahtlikud saavad operatiivselt Eestisse saabunud ukrainlasi aidata. Võttes Pagulasabiga ühendust saime vastuseks, et head Eesti inimesed on juba appi tõtanud ja enda vanad arvutid ka annetanud. Õige pea aga pöördusid nad meie poole küsimusega, et kas me saaksime neid seadmete parandusega aidata, sest annetatud arvutid ei olnud töökorras, neil puudusid operatsioonisüsteemid ja olid kasutuskõlbmatud. Asendasime seadmed uute hästihoitud sülearvutite vastu ja suunasime annetatud seadmed utiili, kus on selliste masinate õige koht. Inimesed arvasid, et teevad head, sest pakuvad abivajajatele seda, mida nad vajavad, aga tegelikult oldi vastutustundetud ja ei kontrollitud, kas seadmed on ka töökorras.  

Oleme kuulnud päris paljudest ettevõtetelt, et enne meiega liitumist oli ka neil kombeks oma vanad seadmeid näiteks koolidele või oma töötajatele annetada. Aga keegi neist ei teadnud seda, mis neist seadmetest edasi on saanud, kas nad läksid päriselt kasutusse või koguvad kellegi sahtlis tolmu? Kas need seadmed on ka täna töökorras või kus nad oma elukaare lõpetavad? 

Olles päriselt vastutustundlik ettevõte, on oluline endale teadvustada, et toote keskkonnamõju mõõtes on vaja teada, millal see oma elutee lõpetab. Näiteks arvutite tootjad on juba välja arvutanud seadme tootmiseks tehtud keskkonnamõju, aga on mõõdikute sisse arvestanud selle, et seade jõuab lõpuks edasi materjalide taaskasutusse. Kui sa ei saa seda garanteerida, siis neid numbreid kasutada ei saa!  

Enda tekitatud keskkonnamõju ei ole võimalik edasi annetada, külla aga saab seda jagada ja just seda me GreenDice´is teha aitamegi. Ettevõtted tarbivad IT-seadmeid, mille CO2 jalajälg on väga suur, meie aitame neid seadmeid edasi väärindada enda kogukonnas, mille liitumine algab 5.90 eurost kuus. Meie tagame kogukonna liikmele alati töökorras IT-seadme, oleme tehnilistes küsimustes toeks ja tõstame liikmete digipädevust läbi kogukonna kinnise platvormi.