GreenDice toob inimesed ettevõtete rohestrateegiasse ja loob võimaluse digimaailma sisenemiseks alates 5,9 € kuus

GreenDice on Eesti ettevõte, mille missiooniks on muuta digimaailma sisenemine kõigile taskukohaseks. Usume, et selle missiooni edu võti on ettevõtete tegelik ja läbipaistev jätkusuutlik tegevus.

GreenDice on leidnud kitsaskoha, kus paljudel ettevõtetel on kliimaeesmärgid net zero suunas. Siiski ei suuda nad oma igapäevast IT-elektroonika jalajälge kajastada ega mõõta, kuna nad ei tea tootjate metoodika kaudu nõutavat täielikku elutsüklit. GreenDice usub, et saab aidata ettevõtetel lisada oma ESG-aruandele tegelikku sotsiaalset mõju.

Kuidas mure keskkonna ja tehnoloogiatoodete elutsükli pärast viis GreenDice’i kontseptsioonini.

GreenDice`i idee autor Argo Alaniit kasvas üles Võrumaa metsade vahel. Tal oli juba noorena suur huvi arvutite vastu ja isikliku seadme olemasolu andis talle võimalused ning teadmised ettevõtlusega alustamiseks. Juhuslikul turismireisil Marokosse mõistis ta kohalikega rääkides, et iga teine inimene unistas Euroopasse rändamisest, sest riigisisesed võimalused ja palk olid väga madalad. Argo taipas, et kui arvuti andis temale võimalusi elu paremaks muutmiseks, võiks see sarnaselt toimida ka sealsete inimestega.   

See ajendas teda mõned aastad hiljem Marokos arvutiklassi avama. Ta püüdis harida inimesi, et pakkuda kasutajatoe lahendusi näiteks Prantsuse pangale. Maroko elanikud, kes liitusid, hindasid algatust, kuid ei mõistnud, miks nad peaksid taas eurooplaste kasutatud prügi/jäätmeid ostma. Sellele küsimusele vastuse leidmine suunas Argot GreenDice’iga alustama.  

Ülikoolis keskkonnatehnikat õppides sai ta teada, kui keeruline on saavutada süsiniku neutraalsuse või süsinikdioksiidi nullmäära eesmärke. Samuti oli tal ülevaade IT-tööstusest ja ta teadis, et isegi IKT-seadmete süsinikujalajälje mõõtmiseks või selle kohta aruannete koostamiseks tuleb teada nende kogu elutsüklit. Kõik see viis ideeni, et näiteks marokolased, kes tahaksid digimaailmast kasu saada, võiksid olla osa konkreetsete ettevõtete jätkusuutlikkuse strateegiast, aidates neil läbipaistvalt pikendada seadmete korduskasutust. 

GreenDice on kahe tegutsemisaasta jooksul keskkonnateemadel palju teadmisi ammutanud. Erinevaid uuringuid lugedes on avastatud, et ainult 50%-l maailma elanikest on juurdepääs personaalarvutile ja et e-jäätmed on kõige kiiremini kasvav jäätmesektor maailmas. Neid kahte asja saaks mõõdetavalt sihikule võtta ja vähendada. IT-seadmete abil saaks kõnetada miljoneid inimesi, aidates kaasa nende tarbimisharjumuste parandamisele.  

Miks on e-jäätmed probleemiks? 

Kõik muutub elektrooniliseks, kuid juba praegu toodame igal aastal üle 50 miljoni tonni e-jäätmeid. Kahjuks kogutakse kokku vaid 17% elektroonikaseadmetest ja 83% läheb kaduma või visatakse ära. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on see suur probleem, milles seavad oma tervise ohtu ka paljud töötavad naised ja lapsed.  

Plii on näiteks üks levinumaid aineid, mis satub keskkonda elektroonikaromu taaskasutamisel, ladustatakse või visatakse maha, kasutades ebasobivaid tegevusi, näiteks lahtist põletamist.  

Kuidas digitaalne maailm võib luua muutusi jätkusuutlikuma oskusteabe suunas? 

Selleks, et digitaalne maailm muutuks säästvamaks “oskusteabeks”, peame kasvatama keskkonnateadlikkust piirkondades, kus e-jäätmed ei pruugi olla teiste keskkonnaprobleemidega võrreldes silmapaistev või laialdaselt arutatav teema. See võib olla rohkem levinud kolmanda maailma riikides. 

Inimestele, kellel on juurdepääs, võimaldab digitaalne maailm tohutul hulgal teavet ja haridusressursse. Seetõttu võib see kolmanda maailma riikides anda kogukondadele võimaluse võtta kasutusele säästvaid tavasid. Juurdepääs digitaalsele maailmale pakub võimalusi parema e-jäätmete käitlemise algatusteks, nagu taastamine, vastutustundlik kõrvaldamine ja e-jäätmete ringlussevõtt. 

Selleks peame tegelema digitaalse kirjaoskuse puudujääkidega ja tagama, et digitaalsed algatused oleksid kõikehõlmavad ja kõigile kättesaadavad, tagades samal ajal tõelised keskkonnameetmed ja vältides rohelise turundusega seotud probleeme. 

Praegused probleemid seoses rohepesuga tehnikatööstuses 

Kahjuks on rohelised teemad enamasti seotud turundusega ja mitte tegelike tegevustega. Turundust toetavad kleebised, märgised ja sertifikaadid, mis vaevalt midagi tähendavad. Teisest küljest on see arusaadav. Näiteks suurettevõtete jaoks on roheliseks muutumine väga keeruline protsess. Kuid eksitav turundus ei tohiks selles “rohelisema tuleviku” teekonnal olla kohta. 

Hea näide on kunstnahk. Kunstnahk on selles tööstusharus olnud juba pikka aega. Nüüd, et muuta see “keskkonnasõbralikumaks”, on see ümber nimetatud vegannahaks. Sellised ettevõtted võivad oma turundusstrateegias tegeleda sellega, et vegannahk propageerib päikeseenergia kasutamist ühes rajatises, kuid siis nad ei tegele mürgiste kemikaalide saastamisega kogu oma ülemaailmses tarneahelas – see on rohepesu, millest võiksime rääkida terve päeva. 

Kuid rohepesu ei pea keskenduma ainult toodetele, see võib juhtuda ka suurte kampaaniate puhul, näiteks nullilähedaste heitkoguste saavutamine. Paljud ettevõtted väidavad, et nad kavatsevad vähendada oma saastavate heitkoguste mahte 2050. aastaks nullini, kuid nad ei suuda näidata, et neil on tegelikult olemas usaldusväärne tegevuskava. 

 GreenDice ja nullilähedaste heitkoguste saavutamine 

GreenDice on üks paljudest organisatsioonidest, kes loodab aidata kaasa sellele, et EL oleks 2050. aastaks kliimaneutraalne – majandus, mille kasvuhoonegaaside heitkogused on nullilähedased. Selleks soovib GreenDice, et maailma eri piirkondades oleks võimalik kasutada digitaalse maailma teenuseid. Usume, et nii saame kaasata inimesi oma kogukonnas ja tutvustada neid ELi jätkusuutlikkuse strateegias. 

Näiteks 10 000 inimest Keeniast saavad mõjutada teisi või alustada oma väikest ettevõtlustegevust, et juhtida ühiskonda jätkusuutlikumate lahenduste poole, ehitades lasteaedade või koolide juurde päikesesüsteeme, tehes kohalikke taaskasutusalgatusi, kaitstes loodust jne.

 GreenDice’i tulevikuväljavaated 

Soovime luua maailma, kus inimestel oleksid võrdsed võimalused digitaalsesse maailma ligipääsemiseks. Tahame inimesi ühendada. 

Täna ei ole ettevõtetel ülevaadet, kus nende kunagi kasutatud seadmed asuvad, kuid GreenDice’i partneriks saades saavad nad alati avada meie tarkvara ja kontrollida, kuhu seadmed on läinud ja millist mõju nad on kasutajatele avaldanud. Loodame siiralt, et saame peagi raporteerida ettevõtetele tagasi ka kogukonna liikmete digipädevuse kasvu ja arengut ning tahame inspireerida inimesi muutmaks oma tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks. 

Unistame sellest, et juba 1-2 aasta pärast, saaksime pakkuda  teenusena “digitaalse maailma sisenemist alates 5,90€” vähemalt ühes kolmanda maailma riigis. Tehnoloogiale ja haridusele juurdepääsu võimaldamine oleks murranguline, sest 90% arengumaade inimestest ei ole internetiühendust. 

 

Loe Inglismaa veebiväljaande Climate Global News (CGN) poolt kirjutatud täispikka artiklit.