GreenDice liitus Rohetiigriga

Miks liitusime Rohetiigriga?

Tehnikatoodete arenguga on tõusnud ka tehnikaprügi ehk e-jäätmete teke. Maailmas tekib ühe aasta jooksul ligikaudu 50 miljonit tonni e-jäätmeid, mille alla kuuluvad meie igapäevases kasutuses olevad seadmed nagu telefonid, arvutid, ekraanid, printerid, heliseadmed jne.  

Meie missiooniks GreenDice’is on luua tehnikatoodete täiuslik ring, läbi mille saame vähendada e-jäätmete teket ning viia kvaliteetsed IT-võimalused piirkondadesse, kuhu need tavapärase majanduse arenguga ei jõua. Ühtlasi tahame me panustada arvuti kui töövahendi pupulariseerimisse ja suurendada seeläbi inimeste digipädevust. 

Rohe- ja ringmajandusse panustava ettevõttena soovime me dialoogi astuda ka teiste sarnaselt mõtlevate ettevõtete ja inimestega. Rohetiigriga liitumine annab meile meeskonnana hea võimaluse harida iseendid ja läbi oma visiooni tutvustamise loodetavasti inspireerida ka teisi. Me usume, et on oluline kuuluda roheliikumise kogukonda, kus panustatakse eesmärgipäraselt üheskoos parema tuleviku loomisse. 

 

Mida saavad Rohetiigri liikmed GreenDice’ga liitudes?

GreenDice liikmed saavad koostöös meiega kujundada IT-tehnika toote täiuslikku ringi, mis annab seadmete hankimisele ja nende kasutamisele palju suurema mõtte kui tavapärane töövahend. 

Oleme eeskujuks, praktiseerime ja selgitame arvutitehnika näitel, mida tähendab rohe- ja ringmajandus. Aitame ilma lisa rahalise panuseta võtta sotsiaalset vastutust, viies võimalused sinna, kuhu need tavapärase majandusmudeliga ei ulatu. Seeläbi aitame ettevõtetel tõsta ettevõtte kuvandit nii tööandjana kui ka partnerina. 
 
Läbi GreenDice idee paneme inimesed seadmeid paremini hoidma. Panustame aega sellesse, et kasutajad mõtleksid kaasa ning saaksid aru, et nende poolt eeskujulikult hoitud tehnika on tulevikus eesmärk uuele sihtgrupile. Selgitame omalt poolt, kuidas meiega liitunud ettevõtjad soovivad kaasa aidata erinevate ühiskonnagruppide arengusse. Seega ainult GreenDice’i kaudu saab teise või kolmanda ringi kasutaja seadme asemel hoopis eesmärgi ehk kuidas käsitseda arvutit kui õppe- ja töövahendit. Seeläbi loome võimalused just neile, kellel neid pole ja tehnika on vaid vahend meie poolt teadvustatud võimalustest haaramiseks. 
 
GreenDice’ga liitudes väheneb ettevõtte ökoloogiline jalajälg ja ka CO2 tarbimine. Näitena: ühe arvutikomplekti (laptop, ekraan, hiir, klaviatuur) tootmiseks kulub u 1000kg CO2’e. Kui ettevõte investeerib seadmetesse, mis kestavad erinevatele ühiskonna gruppidele ca 10 aastat ja kasutab seadmeid ise 3 aastat, siis tarbib ta 30% tootmiseks vaja läinud CO2’st.  

Lisaks saab meie süsteemis jälgida toote elutsüklit läbipaistvalt algusest lõpuni. Nii näed, kas kunagi sinu ettevõttes olnud seadmed on jõudnud otsapidi Valgamaa koolilasteni, arenguriikidesse või on need komponentideks lahti võetud ja materjalid taaskastusse suunatud.  
 
Meil ei ole liikmemaksu ning me ei tee seadmete ostutsüklit mitte mingit moodi kulukamaks. Usume ja suudame tõestada, et teeme IT-tehnika hankimise hoopis meie rohelise täringu kaudu soodsamaks. Lisaks anname kõikidele liikmetele tagasiostu garantii ja ostame korralikud ning hästi hoitud seadmed kuni 5 aasta jooksul tagasi, et suunata need sotsiaalse panusena sihtkohtadesse, kuhu need tavapärase majandusmudeliga ei jõua.