EASi ja KredExi ühendasutus vähendab koostöös GreenDiceiga oma arvutipargi ökoloogilist jalajälge

EASi ja KredExi ühendasutus sõlmis teenuslepingu ettevõttega GreenDice AS, kes mõõdab ja vähendab organisatsiooni arvutipargi süsiniku jalajälge. 

Oleme kaardistanud kogu ühendasutuse arvutipargi, kuhu kuulub tuhatkond seadet. Sihtasutuse ligikaudne IKT-seadmete ökoloogiline jalajälg on summeerituna 550 000 kg/CO2-e. Kuna läbi GreenDice´i tehnikaringi on seadmete elukaar täielikult jälgitav ja seadmeid väärindatakse edasi kogukonnas, tekib jagatud vastutus, mis võimaldab vähendada tänast CO2 jalajälge koheselt minimaalselt 50% ulatuses.

GreenDice´i tegevjuht Argo Alaniit tõdeb, et süsiniku jalajälje mõõtmise temaatika on Eesti ettevõtetes veel lapsekingades ning paljud ei saa sellest päris täpselt aru. “Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, et liikmesriigid vähendaksid aastaks 2030 enda CO2 jalajälge 55% ulatuses. Selleks, et seda teha, tuleb kõigepealt mõõta, kui suur on ettevõtete ökoloogiline jalajälg, seejärel leida lahendusi selle vähendamiseks ning alles viimase valikuna offsettida. Näeme tihti, et paljud ettevõtted valivad koheselt viimase variandi ning ei otsi võimalusi jalajälje vähendamiseks,” nendib Alaniit.

Ökoloogilise jalajälje vähendamisel võidab ettevõte ka rahaliselt. Näiteks kui EASi ja KredExi ühendasutusel oleks täna kohustus oma arvutipargi jalajälg täielikult “offsettida“, läheks see maksma 35 750 eurot. Tänu meie tehnikaringis osalemisele, jääb see kulu tegemata.

Ühendasutuse juhatuse liige Paul Kalle sõnul on koostöö GreenDice´iga väga oluline, sest see aitab muuhulgas kaasa teadlikuma ja vastutustundlikuma organisatsiooni loomisele. “EASi ja KredExi ühendasutus soovib olla eeskujuks ja suunanäitajaks ka teistele Eesti ettevõtetele, kes soovivad täita seatud jätkusuutlikkuse eesmärke,” sõnas Kalle.

Loome esimesena maailmas läbipaistvat IKT seadmete tehnikaringi, mõõtes ja vähendades ettevõtete ökoloogilist jalajälge läbi kogukonnas tekkinud jagatud vastutuse. Tänaseks on meie tehnikaringiga liitunud üle 200 ettevõtte Eestis.

 

Foto (GreenDice): Pildil GreenDice´i tegevjuht Argo Alaniit ning EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Paul Kalle.