JCDecaux

JCDecaux www.jcdecaux.ee

JCDecaux

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Üle 50-aastase ajalooga on JCDecaux maailma vanim välimeediafirma. JCDecaux pakub mitmeid tasuta või madala kuluga teenuseid linnadele ning omavalitsustele, elanikele ning linnakülalistele. Olgu nendeks Eesti linnades leiduvad bussiootepaviljonid või avalikud tualetid, ülemaailmselt veel linnajalgrataste olemasolu, suunaviidad linnades jne. Lisaks panustab JCDecaux poolt koostöös disaineritega kujundatud tänavamööbel esteetilisemasse tänavapilti. Kõiki neid teenuseid rahastab JCDecaux läbi reklaamimüügi, mida näeb tarbija linnade keskustes, suurte magistraalide ning tiheda liiklusega tänavate ääres. Oleme Eestis tegutsenud alates 1994. aastast ning viinud ellu selle aja jooksul tuhandeid reklaamikampaaniaid. Välireklaam on tänase massimeedia üks vanimaid formaate, aidates nii kaubamärkidel kui ühiskondlikel sõnumitel välja paista juba aastakümneid.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Pöörame palju tähelepanu sellele, et meie teenused oleks algusest lõpuni järjest jätkusuutlikumad. GreenDice organisatsiooni põhimõtted lähevad JCDecaux jätkusuutlikkuse strateegiaga suurepäraselt kokku ning aitavad seda strateegiat rohkemates ettevõtte tegevuse tahkudes rakendada. Siinkohal siis arvutitehnika teadlikuma valiku ja ringlusesse suunamise näol.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Jätkusuutlik areng on kogu JCDecaux Grupi strateegia keskmes, innustades pidevat uuendusmeelsust ja konkurentsivõime kasvu. Oleme Eestis Rohetiigriorganisatsiooni liikmed ning meie kontorile on omistatud Rohekontoritunnistus. Viimase 10 aasta jooksul oleme vähendatud energiatarbimist 50%ning tarbime 100% rohepaketi energiat. Kõik tekkivad jäätmed kogume tagasi JCDecaux lattu, kus need sorteeritakse, utiliseeritakse ja suunatakse võimalusel ringmajandusse. Näiteks kõik kampaaniates kasutatavad paberplakatid utiliseeritakse 100% ulatuses – nendest toodetakse uut joonistuspaberit, ajalehepaberit, pehmepaberit, lainepappi,soojustusmaterjali, haljastusmaterjali. Alates 2021. aastast oleme võtnud eesmärgiks vähendada PVC materjalist reklaamplakatite kasutamist ning alternatiivina pakume PE ja PP materjale, mis on 100% ümbertöödeldavad. Uute materjalide ümbertöötlemise käigus toodetakse omakorda eri liiki tänavamööblit, sealhulgas näiteks pargipinke, lillekaste, terrasse,piirdeaedasid ja müratõkkeseinu.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

JCDecaux strateegia põhielement – jätkusuutlik areng – aitab meil ette aimata tulevikus toimuvaid muutusi ning tõukab meid pidevaleinnovatsioonile. Jätkusuutliku strateegia poliitika olemasolu võetakse arvesse ka koostööpartnerite valikul. Jätkusuutliku teguviisiga ühelt poolt vähendame välireklaami keskkonnamõjusid ning teiselt toetame ka meediaturul sarnase mõtteviisi levimist.

 

Teised liikmed

Sirkel & Mall
#projekteerimine
Sirkel & Mall
Refleks
#disain
Refleks
Fontes
#värbamine
Fontes
Europcar
#autorent
Europcar