Tehnikatoote täiuslik ring

täiuslik tehnikatoote ring

Tehnikatoote täiuslik ring ... kuidas?

Meie peamine eesmärk on anda tehnika soetamisele suurem tähendus.

Oleme välja kasvanud ettevõttest NB.ee, mis on ca 12 aastat müünud parimat arvutitehnikat turu soodsaima hinnaga. Tänu ühele juhuslikule turismireisile Marokosse märkasime, et inimestel puudub ligipääs seadmetele, mis on meie elu igapäeva osa. Veel enam, puudub arusaam, et näiteks arvuti võiks olla õppe- ja töövahend.

Meie üllatuseks pole ka oma kodukandi äärealadel inimestel ligipääsu kvaliteetsele tehnikale, lisaks puudub heal tasemel suunamine ja õppetöö, mis populariseeriks arvutit kui õppe- ja töövahendit.

GreenDice on loodud selleks, et kujundada jätkusuutlik ärimudel, mille kaudu on võimalik viia kvaliteetsed IT-võimalused ka piirkondadesse, kuhu momendil tavapärane majanduse areng pole jõudnud.

Head võimalused kõigile!

Arendame ärimudelit ja oleme eeskujuks, et täita eesmärk: viia jätkusuutlikult võimalused sihtkohtadesse, kuhu need tavapärase majandusmudeliga nii pea ei jõuaks.

Mõtlesime üheskoos välja unikaalse rohelise täringu, millel on 6 erinevat tahku ja mille idee on loogiliselt lihtne. Rohetäringu tugevus seisneb selles, et vaja on vaid käitumise ja mõttemaailma muutust ning ilma lisa rahalise panuseta on olemas viis, viia võimalused sinna, kus neid praegu pole.

AdobeStock_304386109

Anna ka oma tehnika ostule suurem mõte

Rohetäring ei ole keeruline, see ei nõua lisa rahalist panust, pigem teeb tehnika hankimise soodsamaks nii ettevõttele kui üksikisikule. Tähtis on vaid soetada häid ja kvaliteetseid asju, nende eest mitte üle maksta. Ostetud seadmeid hoida hästi ja omada suuremat pilti ja visiooni, kuidas need samad seadmed saavad tulevikus ulatada abikäe sinna, kuhu see tavapärase majandusmudeliga ei küündi.

Kirjuta või helista meile ja anname koos tehnika hankimisele suurema tähenduse.
Selgitame, kuidas Rohetäring on väärtus Teie ettevõttele. Esiteks näitame, kuidas läbi tehnikatoote saab tulevikus panustada sotsiaalselt, teiseks
juurutada organisatsiooni siseselt rohelist mõttemalli ja kolmandaks turundada GreenDice kaasabil tööandja kuvandit ja väärtuseid ning otse loomulikult olla eeskujuks teistele!