Loome esimest tehnikaringlust maailmas, mis mõõdab ettevõtte IT-seadmete CO2 jalajälge ning aitab seda vähendada.

Teadlik IT-tehnika tarbimine võimaldab kvaliteetseid seadmeid väärindada 10+ aastat, luues samal ajal arvutimaailma sisemise võimalusi neile, kel seda täna ei ole.

Kui tooted jäävad ettevõtte jaoks ajale jalgu, siis tavaliselt:

Üritatakse seadet edasi müüa töötajatele või turule

Jäetakse seadmed kasutuna kontorisse või töötaja koju seisma

Visatakse seadmed lihtsalt prügikasti või viiakse jäätmejaama

Rendiseadmed tagastatakse ja kasutaja ei tea, kuhu ja kellele need edasi jõuavad

GreenDice’i põhimõtted

Hangime kvaliteetseid ja häid tooteid, mis suudavad pakkuda väärtust erinevatele sihtgruppidele rohkem kui 10 aastat.

Kasutatud tehnikatoodete kaudu anname omapoolse panuse tuleviku edendamisse

Me ei pea õigeks väiksema tulubaasiga sihtgruppidelt maksimaalse kasumi taotlemist.

Populariseerime rohe – ja ringmajandust tehnikatoodete näitel

Ringmajandus Ringmajandus on normatiivne majandusmudel, mis seab esikohale ressursside jätkusuutliku kasutuse.

Rohemajandus Rohemajandus on majandus, mille tagajärjel paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus, mis ei põhjusta keskkonnariske ja survet loodusvaradele ja on seega vähese CO2-heitega, ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus.

Mida me teeme?

GreenDice’i eesmärk on, et iga arvutitehnika pakkuja hakkab antud lähenemist rakendama, tehes seeläbi hankeprotsessi osapoolte jaoks usaldusväärsemaks ja soodsamaks.

Kuid mis peamine – ainult sellise suhtumisega suudame viia korraliku arvutitehnika kõigi inimesteni maailmas ja anda ette ka suuna, kuidas seda õppe- ja arenguvahendina rakendada.

1.

GreenDice AS ise tehnikat ei müü, kuid saab soovitada seadmeid, mis sobituvad GreenDice’i teekonnale.  Jätkusuutlik arvutitehnika on  aluseks tehnikaringlusele.

Suudame mõõta IT-tehnika süsiniku jalajälje ja läbi tehnikaringluse seda ka vähendada.

2.

Tuleme ja muudame Teie ettevõtte arvutitehnika tarbimiskultuuri. Näitame kui palju rõõmu valmistavad hästi hoitud seadmed tulevikus erinevatele kogukonna liikmetele, et motiveerida inimesi veelgi enam asju hoidma.

Õpetame, kuidas olla parem tehnika kasutaja.

3.

Aitame Teie firmal sotsiaalselt panustada nõrgemasse sihtrühma ja näitame kuidas on võimalik lisada üks huvitav pusletükk oma ESG raportisse.

4.

Tõstame tööandja väärtust, kajastades ideid ja põhjuseid, miks antud lähenemine on organisatsiooni jaoks oluline.

GreenDice’i liikmed

Aita meil tuleviku tehnikaringlust luua

Kaardistame võimalused ning pakume lahendused,kuidas GreenDice’i partneriks olemine on äriliselt kasulik

 

Hoia meie tegemistel silm peal:

 

GreenDice.ee

 

Argo Alaniit
+372 5552 3351

Jäta oma andmed ja me võtame ise ühendust